Žádosti o stipendium na univerzitách v zahraničí i v České republice

Nadace The Kellner Family Foundation pomáhá nadaným studentům uhradit náklady spojené se studiem na univerzitách v zahraničí i v České republice. Žádosti o podporu z projektu Univerzity ve školním roce 2015/2016 je nutné odevzdat do 31. května 2015.


Projekt Univerzity je určen českým studentům, kteří by rádi studovali na prestižních zahraničních a českých univerzitách především v programech Undergraduate Study. Žadatelé o nadační příspěvek musí dosahovat výborných studijních výsledků a zároveň prokázat, že by jejich složité sociální zázemí mohlo být překážkou v absolvování univerzitního studia.

O příspěvek z projektu Univerzity je potřeba požádat Nadaci The Kellner Family Foundation písemně. Prvním krokem je odeslání vyplněného elektronického formuláře na webu nadace: http://www.kellnerfoundation.cz/univerzity/?page=10000. Druhým krokem je zaslání písemné žádosti o nadační příspěvek včetně všech požadovaných příloh na adresu nadace: Nadace The Kellner Family Foundation, Evropská 2690/17, P. O. BOX 177, 160 41 Praha 6.

Každá žádost musí obsahovat odůvodnění výběru univerzity a její umístění v celosvětovém či evropském žebříčku, potvrzení o současném studiu střední či vysoké školy, kopii dokladů o jazykových zkouškách, doporučení člena pedagogického sboru nebo osoby podílející se na akademickém/uměleckém rozvoji (rozumí se jí například trenér, učitel hudby, patron, vedoucí uměleckého tělesa či vědeckého kroužku apod.), doklady o finanční situaci rodiny (potvrzení od zaměstnavatele o výši příjmů, daňová přiznání, doklad o pobíraných sociálních dávkách apod.) a vlastní esej na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“ v anglickém i českém jazyce o rozsahu max. 1 000 slov. Důležitou součástí je také vlastní finanční rozvaha, ve které student popíše, jak vysoký příspěvek potřebuje a co všechno dokáže hradit z vlastních zdrojů.

Počet studentů s grantem projektu Univerzity v jednotlivých zemích

34 Velká Británie
10 Česká republika
9 USA
1 Německo
1 Nizozemsko
1 Austrálie
1 Kanada

V tomto školním roce podporuje nadace 57 studentů z České republiky, kteří studují například na University of Oxford, University of Cambridge, Yale College či Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Související odkazy

7.4.2015


Zpět