Soutěž Talent základek 2015 se vrací

Marcela Fatrová

Informace o letošní soutěži Talent základek na Mensa gymnáziu, o.p.s.


Mensa gymnázium je jediná škola v republice, která vzdělává výhradně mimořádně nadané studenty. Pro přijetí na naši školu je tedy nezbytnou podmínkou dosáhnout minimální výše IQ 130 bodů, což je hranice pro označení mimořádně nadaného jedince. Testy, kterými se IQ v Čechách měří, jsou založeny především na obrazotvornosti, představivosti a logickém myšlení. Z toho vychází i poměrně nová soutěž, kterou vymyslela a pořádá již 8. rokem na celém území ČR Mensa České republiky za naší aktivní účasti, Logická olympiáda.

V průběhu mnoha let, po které naše škola existuje, ale zjišťujeme, že k tomu, aby žák nebo student byl úspěšný, je potřeba mnoho dalších vlastností a aspektů, nejen vysoké IQ. Proto se snažíme na naší škole v průběhu studia rozvíjet v dětech nejen logické myšlení, tvořivost a obrazotvornost, ale také schopnost učit se, vyhledávat a třídit informace, všímat si světa okolo sebe a analyzovat ho, umět propojovat informace a vyvozovat závěry, prezentovat získané poznatky a vědomosti před veřejností, zapojit se do charitativních akcí a společenského dění v místě bydliště aj. A právě proto jsme se rozhodli navázat na soutěž pro talentované a bystré žáky a studenty – Logickou olympiádu – a rozšířit ji o novou soutěž Talent základek, která by zkoumala a rozvíjela právě některé z těch schopností, vědomostí a kompetencí, které žáci neuplatní v samotné Logické olympiádě.

Soutěž Talent základek proběhla pilotně ve školním roce 2011/2012, poté se vrátila v roce 2013/2014 a letos pořádáme již 3. ročník této soutěže. Soutěž byla určena pro žáky 1. stupně ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17. Záštitu nad soutěží převzaly v prvním roce soutěže starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková a starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková, loni starostka Prahy 17 Mgr. Jitka Synková, starosta Prahy 13 Ing. David Vodrážka a 1. zástupce starosty Prahy 5 JUDr. Petr Lachnit.

Ve školním roce 2015/2016 v této soutěži pokračujeme.

Pravidla soutěže

  • Soutěž je letos určena pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17. Bude mít jen jedno finálové kolo zvlášť pro každý obvod.
  • Finále proběhne 5. 11. 2015 od 14 hodin přímo v prostorách naší školy Mensa gymnázia na adrese Španielova 1111/19, Praha 17 – Řepy (pavilon B2 v ZŠ Jana Wericha). Do obvodního kola postoupí vždy maximálně 15 žáků z každého obvodu (celkem tedy 60 žáků z Prahy 5, 6, 13, a 17). Půjde o žáky, kteří se zúčastní Logické olympiády 2015 a v nominačním kole kategorie A se ve své městské části umístí do 15. místa.
  • Ve finále se žáci utkají ve dvou částech, které se budou lišit typem otázek. Na první blok otázek budou účastníci odpovídat pomocí hlasovacího zařízení ActivExpression a otázky jim budou promítány na interaktivní tabuli, na druhou část budou odpovídat písemně na papír. Mezi oběma částmi bude 20minutová přestávka.
  • První část otázek se bude týkat všeobecného přehledu, který bude vybrán tak, aby odpovídal věku soutěžících. Tyto otázky budou z oblasti sportu, filmů, pohádek a seriálů, společenského dění, literatury, zeměpisu, historie, matematiky, přírodopisu atd. Druhá část otázek se bude týkat příslušné městské části, rozlohy, počtu obyvatel, významných osobností v ní žijících dříve a nyní, důležitých sportovních, kulturních a společenských center, osobností ve vedení města, památek, lokálních periodik, kulturních akcí atp. Doporučujeme tedy, aby si soutěžící před soutěží prostudovali webové stránky příslušné MČ, ze kterých jsme čerpali při vytváření soutěžních otázek. V předcházejících ročnících soutěže se ukázalo, že si valná většina dětí dokázala poradit v první části testu s otázkami, které se týkaly našeho státu či kontinentu, ale nevěděly téměř nic o tom, kde mají ve svém okolí nejbližší sportoviště, koupaliště nebo nemocnici či jaké noviny městská část vydává a které známé osobnosti bydlí v jejich okolí.

Pro vítěze připravujeme zajímavé ceny. V předcházejících ročnících to byly mobilní telefony, tablety, vstupenky do multikina, poukázky na knihy, deskové hry, ohledně letošních cen se zatím nechte překvapit.

Registrujte se tedy do 30. 9. 2015 do Logické olympiády a máte šanci postoupit do Talentu základek! Těšíme se na Vás!

Související odkazy

2.9.2015

Klíčová slova: Talent základek, Logická olympiáda, Mensa gymnázium


Zpět