Kam se brouček schoval

Šárka Vyhlídalová, DiS.

Děti sledovaly na zahradě broučky a chtěly si je nosit do třídy. Tato činnost děti velmi zaujala, a tak jsme se rozhodli pro téma nového projektového učení s názvem: „Kam se brouček schoval.“


Při pobytu venku na školní zahradě děti začaly hledat broučky v trávě, chytaly je, pozorovaly pod lupou a mikroskopem přes interaktivní tabuli ve třídě. Stavěly jim domečky na zimu a pouštěly je zpět do přírody. Navštívili jsme blízkou knihovnu, kde jsme si vypůjčili Atlasy a Encyklopedie o hmyzu. Děti o hmyzích tvorech hledaly informace, které je zajímaly a s pomocí p.uč. je získávaly i na internetových stránkách, včetně poslechu zvuků zvířat. Hrály různé hry na interaktivní tabuli, např. bludiště v mraveništi. Podrobněji jsme se věnovali vzniklým otázkám: Kam se broučci schovávají na zimu? Internet aneb obrovská pavoučí síť? Proč světlušky svítí? Kde se bere světlo venku a uvnitř? Jak fungují elektrické obvody? Navštívily jsme s dětmi také blízký Zverimix, kde měly možnost prohlédnout si a poslechnout cvrčky z bezprostřední blízkosti. V rámci našeho projektového učení a environmentálního kroužku Bobříci si pro naši mateřskou školu připravil pan myslivec zajímavou besedu o lesních zvířatech, které se hmyzem živí. Děti tak získaly povědomí o křehkosti života hmyzu v přírodě. Během pobytu venku na vycházce u blízkého lesa, děti začaly sbírat různé přírodniny, ze kterých potom vyráběly různé domečky pro broučky. Následně jsme do této činnosti zapojili i rodiče. Rodiče s dětmi v domácím prostředí vyrobily nespočet originálních domečků pro hmyzí tvory. Zájem byl natolik velký, že jsme připravili výstavu těchto domečků na naší každoroční zahradní slavnosti Strašidlení v rámci amerického svátku Halloween. V tělovýchovné chvilce si děti pinkaly s nafukovacími balonky, kde byly nalepené berušky na procvičení akomodace oční čočky, cvičily na procvičení rovnováhy (rotace kolem své osy, balanční kameny, kruhy, skákací guma, provaz, molitanové kostky – překážky pro kobylky). Děti si zahrály pohybovou hru na světlušky s použitím baterek, které jim svítily. Baterie jsme následně rozebíraly, ukazovaly jsme si, co se v nich nachází, jak fungují. Vysvětlily jsme si, jak svítí světlušky. V neposlední řadě se děti učily tematické básně a písně, např. Polámal se mraveneček. Sledovaly tematické dokumenty a pohádky např. Zvířecí inženýři. Děti si vlastnoručně udělaly vosí hnízda (cukroví), na kterém si velmi pochutnaly. Vyráběly v centru aktivit mraveniště z opravdového jehličí a také broučky v trávě z půlskořápek. Děti s potenciálem MRN vytvářely lesní hlavolam dle své fantazie (z přírodních materiálů), který potom hrály v centru aktivit v rámci programu Začít spolu. Na procvičení akomodace oční čočky a paměti děti hrály pexeso Ferda Mravenec, Kimovu hru, Závody berušek a spoustu dalších rozvíjejících her.

Šárka Vyhlídalová, DiS.
učitelka MŠ Veselá školka, Prievidzská 1
V Šumperku, 23. 11. 2015

Související odkazy

23.11.2015

Kam se brouček schoval? (MŠ Veselá školka Šumperk)
4.7.2016 Ivana Křenková
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?
Kam se brouček schoval?


Zpět