Mensa ČR spolupracuje s časopisem Včelička

Petr Mazal

Mensa ČR navázala spolupráci s redakcí časopisu Včelička. Včelička je odborný měsíčník pro pedagogy a rodiče, který se věnuje již řadu let tématu výchovně-vzdělávací práce s dětmi v mateřské škole. Mense bude v každém čísle časopisu určeno několik listů, tématem bude především Mensou propagovaná metoda NTC. 


Pracovní listy i další materiály jsou připravovány pedagogy s dlouholetou praxí a s bohatými zkušenostmi s metodou NTC. Máte-li i vy zájem se do přípravy časopisu zapojit a např. sdílet vaše pracovní materiály k metodě NTC, obraťte se prosím na Lucii Měchurovou, koordinátorku projektu (lucie.mechurova@mensa.cz).

Časopis Včelička má formu vázaných pracovních listů velikosti A4. Vychází ve školním roce od října do června plus opakovací prázdninové číslo. Více informací včetně možnosti objednání najdete na webu časopisu (http://www.vcelicka.cz).

Petr Mazal
předseda Mensy ČR

časopis Včelička

Související odkazy

27.9.2016


Zpět