Mensa gymnázium se představuje na zahraničních konferencích

Magda Kindlová
Bez zahraniční spolupráce se v dnešní době málokdo obejde. Takové kontakty, zkušenosti a nápady jsou k nezaplacení. Stejně jako Mensa, která působí v mnoha státech světa, je třeba, aby i instituce zabývající se vzděláváním nadaných byly co nejvíce propojeny. Vzájemná výměna zkušeností může přinést zajímavé novinky a podněty pro zlepšování celého systému podpory nadaných. Můžeme se poučit jak z fungujících systémů, tak se vyvarovat určitých chyb.

Mensa gymnázium jako unikátní instituce zabývající se vzděláváním a péčí o nadané žáky s dlouholetou tradicí má mnohé zkušenosti, které sdílí s ostatními na domácích, ale i zahraničních konferencích. V letošním roce se škola prezentovala na dvou mezinárodních konferencích: konferenci ICIE 2016 – Excelence in Education & Psychology v chorvatské Rijece a Conference on the Fostering and Development of Talent ve slovenské Bratislavě (obr). Na konferencích jsou navazovány nové kontakty, ale také diskuse s přáteli o novinkách v jejich zemích. Zatímco konference v Rijece byla zaměřena na práci s talentovanými a na programy pro talentované, konference v Bratislavě se zabývala budoucností podpory nadaných a stěžejním tématem byla také inkluze, na kterou ze států zabývajících se péčí o nadané dlouhodobě přicházel spíše kritický pohled. Hlavními řečníky konference byli jeden z předních odborníků na nadané prof. Renzulli, jeho manželka S. Reis, dále J. Laznibatová, P. Csermely, M. Sutherland, J. Freeman a K. Tirri Český tým Mensa gymnázia na bratislavské konferenci (obr) prohloubil spolupráci v oblasti sdílení zkušeností se školou pro nadané žáky v Bratislavě (ředitelka J. Laznibatová) a otevřel možnou budoucí spolupráci se zahraničními institucemi zabývajícími se nadanými a jejich podporou. Za český tým věříme, že získané a předané mezinárodní zkušenosti nebudeme využívat jen my, ale bude možné je šířit i při přípravě učitelů zabývajících se péčí o nadané.

Tým Mensa gymnázia, zleva: M. Kindlová, M. Konečný, E. Vondráková (foto: archiv autorky)

Související odkazy

12.11.2016


Zpět