Osmé číslo odborného internetového časopisu Svět nadání

Národní ústav pro vzdělávání

Za podpory projektu OPVK PERUN bylo  zveřejněno šesté číslo odborného internetového časopisu Svět nadání.


Obsah čísla

Editorial (Šárka Portešová)

Okno do zahraničí

  • Dyssynchronie - nerovnoměrný vývoj (Jean-Charles Terrassier)

Odborná sekce

  • Možnosti rozvoje geometrických pojmů u matematicky nadaných žáků na 1. stupni ZŠ (Irena Budínová)
  • Športovo nadaní žiaci a sociálne charakteristiky tried v jednotlivých variantoch ich vzdělávania (Jana Duchovičová, Ľubica Veselková)

Bližší informace

Související odkazy

28.12.2015


Zpět