Rozvoj nadaných a talentovaných dětí v brněnské MŠ Záhumenice

Hana Lejsková

Mateřská škola Záhumenice 1 v Brně je jednou z prvních školek, které s Mensou ČR oficiálně navázaly spolupráci. Celý pedagogický sbor prošel školením metody NTC Learning již v roce 2010 a průběžně se účastní nejen konferencí Mensa pro rozvoj nadání, ale i mnoha jiných užitečných školení zaměřených na rozvoj předškoláků.


Když zhodnotím podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v letošním školním roce, musím konstatovat, že díky pokračující a dobře nastavené spolupráci s Mensou ČR dochází v naší mateřské škole k posunům v pozitivním slova smyslu. Rozhodli nadále rozvíjet vize a cíle týkající se nadaných dětí, které již dlouhodobě realizujeme – zdůvodnění a východiska, na kterých stojí dosavadní koncepce MŠ, jsou totiž stále aktuální.

Vytváříme podmínky, nabídku i činnosti v souladu s NTC metodou Dr. Ranka Rajoviče, a to pomocí motorických cvičení, hry se symboly, hudbou či hádankami. Bereme přitom ohled na individuální možnosti dětí, a hlavně jejich zájem. Pokračujeme také v navázané spolupráci se společností h-mat.cz, která se zabývá matematikou prof. Hejného. V současné době ověřujeme příručku s pracovním názvem Matematika všemi smysly aneb Hejného matematika v MŠ a velice nás těší, že děti prostřednictvím hry v matematickém prostředí objevují, experimentují a získávají zkušenosti především samy a s radostí.

Chceme, aby všichni v naší mateřince brali školku za svou a těšili se z pobytu v ní. „Naší mateřinkou“ přitom máme na mysli jak zaměstnance, tak zejména děti.  Důležité je, aby se děti cítily svobodně a bezpečně, pak jsou schopny rozvíjet svoji individualitu. Za dlouhé roky své praxe vím, že každé dítě je nadané jinak, ale tvrdím, že v každém je určitý talent, který je potřeba hledat, a pak pomoci v jeho rozvoji, a to ať už jde o talent výtvarný či hudební nebo sportovní, ale třeba i o manuální zručnost, zájem o techniku, schopnost vést partu nebo schopnost pomáhat druhým. Je třeba hledat dál v individualitě dítěte něco, v čem je schopné vyniknout a dát mu šanci to prokázat před ostatními.

Budeme se i nadále snažit, aby naše školka vynikala lidskostí, opravdovostí a aby naše cíle nás vedly k tomu, že naše práce není marná a má smysl.

Úspěchy dětí

V prostorách MŠ jsme uspořádali výstavu kreslených obrázků čtyřletého Filipa s názvem Autosalon Filipa Běhavého. Výstava zvýšila chlapcovu motivaci a měla kladnou odezvu, reakci a uznání u dětí ve třídě i jejich rodičů. Jeden z obrázků byl oceněn ve výtvarné soutěži Městské policie Brno a obrázek Odtahové služby byl součástí vánoční výstavy na brněnské radnici. Filipovy obrázky byly vystavené také na krajské konferenci k nadaným dětem v Brně na Nové radnici – přítomní odborníci obdivovali nejen výtvarné ztvárnění, ale i propracování detailů, které svědčí o věkově nadstandardních pozorovacích schopnostech chlapce. Filip také se svým obrázkem Automobil budoucnosti obsadil 1. místo ve své kategorii v celorepublikovém kole soutěže Toyoty a postupuje do celosvětového finále.

Naši školkovou galerii zkrášlily a velmi citlivě obohatily děti Zahrádkovy, a to četbou veršů Jana Skácela z knihy Básně pro děti. Malá Apolenka předčítala dětem i dospělým Uspávanku se studánkou a Metůdek (její starší, pětiletý bratříček) četl i recitoval s jistotou a jemností sobě vlastní Uspávanku s Popelčiným oříškem. Máme nezapomenutelné literární zážitky.

Související odkazy

21.9.2017

Autosalon Filipa Běhavého (4,5 roku) (MŠ Záhumenice, Brno)
15.9.2017 Hana Lejsková


Zpět