Školky spolupracující s Mensou

Titul „školka spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa Česko mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. Konkrétní podmínky, které musí školka splňovat, aby získala status „školky spolupracující s Mensou“, jsou uvedeny níže.

PŘIDEJTE SE

Splňuje Vaše školka uvedené podmínky a není přitom uvedena v seznamu spolupracujících školek? Vyplňte prosím přiložený dotazník a zašlete nám jej na e-mail spoluprace@mensa.cz.

dotazník (soubor ve Wordu, 16 kB)

školka spolupracující s Mensou Česko (ilustrační foto)

Kde najdete spolupracující školky?

Úvodní ustanovení

 • Spolupráci s Mensou Česko lze zahájit po splnění níže uvedených podmínek.
 • Spolupráce nemá komerční charakter.
 • Přidělení titulu „Školka spolupracující s Mensou Česko“ není nárokové a může být kdykoliv odebráno.

Povinné podmínky

 • Vytvářet podmínky pro vzdělávání nadaných dětí.
 • Mít proškolené učitele v metodě Mensa NTC a prakticky ji realizovat. Tuto metodu lze začít používat po absolvování jednodenního kurzu Mensa NTC Learning I. a nejpozději v horizontu 12 měsíců dokončit kurz Mensa NTC Learning II.
 • Rozvíjet podnětné prostředí ve školce aktivitami podporující intelektovou stimulaci dětí (pomůcky, hry, pracovní listy a publikace zaměřené na intelektovou stimulaci dětí – nikoliv jen na grafomotoriku a výtvarnou oblast).
 • Zveřejnit na webových stránkách školy odkaz na webové stránky Mensy Česko.
 • Informovat rodiče a pedagogy o aktivitách Mensy (zejména na školní nástěnce a na webových stránkách školky).
 • Udržovat aktuální podobu svých stránek v rámci webu deti.mensa.cz.
 • Zasílat 1× za dva roky zprávu o plnění spolupráce. (Pozn.) (ke stažení: šablona, 44 kB)
 • Dbát na šíření dobrého jména Mensy Česko.

Další doporučená spolupráce

 • Založit a provozovat Klub nadaných dětí anebo Klub deskových her.
 • Účast na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných Mensou Česko.
 • Identifikace nadaných dětí a jejich rozvoj.
 • Vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje nadaných dětí.
 • Realizace akcí směřujících k rozvoji intelektu.

Školka spolupracující s Mensou Česko má právo:

 • Ve svých propagačních materiálech se představovat jako školka spolupracující s Mensou Česko.
 • V případě pořádání akcí směřujících k rozvoji intelektu zveřejnit tuto akci na webu Mensy Česko.
 • Obdržet výtisk každého vydání časopisu Mensa Česko.
 • Získávat aktuální informace o mensovních aktivitách.
 • Na konzultaci svých aktivit vedoucích k rozvoji intelektu.
Poslední aktualizace: 13. 5. 2013

Poznámka

Požadování těchto zpráv rozhodně není snaha Mensy Česko o další byrokratickou zátěž učitelů. Cílem této podmínky je informovat veřejnost pravdivě o aktuálním dění v dané školce (aby se třeba u některé školky nestalo, že před mnoha lety podmínky splňovala a pak zůstane na seznamu spolupracujících školek pouze ze setrvačnosti). Zprávy o plnění spolupráce nejsou zakládány do žádné kartotéky, ale jasně předkládány všem, kdo se o tuto školku zajímají, na stránce Zprávy o plnění spolupráce školek s Mensou Česko.

Ke stažení

Aktuální verzi podmínek pro získání titulu „Školka spolupracující s Mensou“ si můžete stáhnout ve formě PDF souboru:

Podmínky pro získání statusu „Školka spolupracující s Mensou“


ico pdf (vytvořeno: 13. 5. 2013, poslední úpravy: 9. 10. 2023)

Autor: Rada Mensy Česko

Velikost: 84 kB


Zpět
 

 

Kde najdete školky spolupracující s Mensou?

Aktuální rozložení školek spolupracujících s Mensou je znázorněno na interaktivní mapě Česko. K navigaci prosím použijte ovládací prvky v pravém horním rohu mapy. Na mapě najeďte kurzorem myši nad školku, o kterou se zajímáte a kliknutím svou volbu potvrďte. Objeví se menší okénko s názvem a adresou této školky a s odkazem „další informace“: kliknutím na odkaz se dostanete na stránku s bližšími informacemi o dané školce.