Mensa gymnázium: úspěchy a akce školy

Marcela Fatrová

V loňském a letošním roce se škola pozitivně prezentovala na řadě akcí, z nichž některé sama pořádala.


V loňském roce šlo především o každoroční Dny otevřených dveří, kterých se zúčastnilo okolo 80 dětí se svými rodiči. Návštěvníky při nich jednoduchými pokusy uvítali studenti semináře fyzikální experimenty.

Na naší škole proběhla část konference Společnosti pro talent a nadání Quo vadis, vzdělávání nadaných?, určená hlavně učitelům, psychologům a rodičům nadaných dětí.

Další akcí byla soutěž Talent základek, kterou škola pořádá pro žáky z 1. stupně ZŠ v Praze 5, 6, 13 a 17. Soutěžilo se ve všeobecném přehledu i v tom, co všechno děti vědí o své městské části.

Škole se v průběhu posledních 7 let podařilo získat přes 12 mil. Kč z evropských fondů na několik projektů:

 • Projekt Kaleidoskop přinese začleňování multikulturních témat do výuky některých předmětů a do projektových dnů, rozšíří se nabídka metod a forem výuky a škola získá titul Světová škola od společnosti Varianty. Tento projekt umožnil i pořízení školního filmového studia a tabletové jazykové učebny.
 • V rámci projektu Edison školu navštíví 7 zahraničních stážistů.
 • Od září 2016 je naše škola součástí programu DofE (Cena vévody z Edinburghu). Jedná se o celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Naši studenti si stanovili cíle v oblastech rozvoje talentu, sportovní aktivity, dobrovolnictví a dobrodružné expedice a s pomocí našich vyškolených pedagogů usilují o jejich splnění.
 • V březnu 2017 na naší škole proběhlo z inciativy žáka septimy Josefa Kučery zahájení prvního ročníku tzv. Mensa fóra. Pro studenty byla připravena přednáška na téma spintronika od Tomáše Jungwirtha, profesora University of Notthingham a vedoucího vědeckého pracovníka oddělení spintroniky a nanoelektroniky Akademie věd ČR. Probíhaly zde i další přednášky se zajímavými osobnostmi (např. kardiochirurg Jan Pirk, politik Cyril Svoboda, komik Lukáš Pavlásek, literární kritik, filolog a teolog Martin C. Putna, kardinál a arcibiskup Dominik Duka, psychiatr Cyril Höschl, meteorolog Michal Žák, neurolog Petr Zach, zpívající právník Ivo Jahelka, sexuolog Radim Uzel, biochemik a bývalý předseda AV ČR Václav Pačes).
 • Opět jsme pro sextu a septimu uspořádali besedu v rámci projektu Bankéři do škol. Studenti měli příležitost diskutovat s bankéřem o tom, jak se bezpečně pohybovat v on-line prostředí, jak rozpoznat kybernetický útok a jak jsou na internetu zabezpečeny banky.

Kromě výše uvedených akcí pokračují aktivity jako lyžařský kurz, řečnický a šachový kroužek, tvorba školního časopisu, projektové dny, různé odborně zaměřené exkurze, besedy a přednášky, zapojení studentů do soutěží, olympiád a SOČ, zapojení do projektu Mladý kurátor, účast na různých konferencích a jejich pořádání atd. Pokračujeme také v projektu Nautilus, který rozvíjí u žáků kompetenci k učení. Kromě toho je letos ve třídě primě poprvé vyučován předmět Science – tematické propojení výuky předmětů chemie, přírodopis a fyzika s přesahy do dalších předmětů – který bude vyučován tandemově.

Úspěchy studentů

V uplynulém školním roce naši studenti dosáhli mnoha úspěchů, a to jak ve vědomostních soutěžích a olympiádách, tak ve sportu a dalších disciplínách. Kromě těch nejvýznamnějších uvedených níže se studenti účastnili Logické olympiády, Talnetu, Stretechu, programu CTY, SOČ, Ekologické olympiády, Dětské vědecké konference, Abaku ligy, Debatní ligy, Chemquestu a mnoha dalších akcí, přehlídek a soutěží.

 • Student septimy Josef Kučera se zúčastnil regionálního kola soutěže EXPO SCIENCE AMAVET se svojí prací Nanosonda a postoupil s ní do národního finále této soutěže.
 • Tři naši studenti se zapojili do projektu s ekonomickou tematikou v institutu aplikované ekonomie Cerge EI a dostali tak prostor vyzkoušet si výzkumnou činnost v praxi.
 • Studenti sexty (Dan Žuravljov a Martin Edl) se zúčastnili soutěže Bastl-Battle pro mladé bastlíře, které zajímá elektronika. Soutěžící měli za úkol z elektronické stavebnice Arduino postavit funkční stroj s libovolným určením. Sextáni s přehledem vyhráli a získali řadu cen.
 • Na turnaji Debatní ligy minulý školní rok reprezentovaly naši školu dva týmy debatující v české i anglické větvi soutěže a jeden z týmů se přesvědčivě umístil na prvním místě.
 • U příležitosti dětského divadelně výtvarného festivalu Vylomeniny byla našim studentům nabídnuta příležitost prezentovat vlastní tvorbu na letošní téma Cirkus.
 • Radek Olšák se umístil na 7. místě v celostátním kole Matematické olympiády a vybojoval si i účast na mezinárodním soustředění.
 • Tým Mensa gymnázia zvítězil v Přeboru pražských škol v šachách.

Věříme, že i tento rok bude pro naše studenty stejně zdařilý jako ten loňský a že vám budeme i v průběhu tohoto roku na našich webových stránkách přinášet zprávy o jejich úspěších!

Související odkazy

10.12.2017

Mensa gymnázium: ohlédnutí za školním rokem 2016/2017
10.12.2017 Marcela Fatrová
jedna z přednášek doktorandů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
jedna z přednášek doktorandů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
na naší škole každoročně probíhá soutěž Talent základek
na naší škole každoročně probíhá soutěž Talent základek
výsadba stromků
výsadba stromků


Zpět