Projekt DHRUV: Program pro vyhledávání a péči o nadané sociálně slabší indické děti

Kishore Asthana, prezident Mensa India (přeložila Adéla Vicherková; redakčně upraveno)

Až pět milionů dětí ze sociálně slabých rodin, které odpovídají mensovní definici „nadaných“, může podle sčítání lidu v roce 2011 žít v indických městech a vesnicích. Génius dřímající v těchto dětech, jež by standardní IQ test absolvovaly s výsledkem nad hranicí 98. percentilu, však většinou zůstane nepoznán a nevyužit. Pokud by byly nalezeny a vychovávány, mohou některé z nich v budoucnu rozšířit řady indických nositelů Nobelovy ceny.


Podle Mensy India je nejlepší cestou k rozvoji národa vyhledávání a podpora co největšího počtu těchto géniů. Právě s touto myšlenkou zahájila svůj projekt DHRUV, jehož cílem je identifikovat nadané děti, umožnit jim plně se věnovat studiu a rozvinout jejich talent.

V první fázi programu vybrali organizátoři projektu 102 sociálně slabších nadaných dětí ve městě Gurgaon poblíž Dillí. V druhé fázi k nim přibylo dalších padesát dětí z Váránásí. Většina z nich má IQ mezi 130 a 145. Některé jsou dokonce ještě nadanější. Jejich rodiče však pracují v méně uznávaných profesích, jako jsou dělník, pokojská, tahač rikši, tkadlec, řidič, tesař, drobný obchodník či pouliční prodejce. Jsou zde i děti z rodin bez otce, otcové některých dětí jsou alkoholici. Všechny děti poznaly těžkosti života, řada z nich i násilí.

Mnoho jejich příběhů dokáže chytit za srdce. Například jedna žákyně sedmé třídy opustila školu, aby se mohla starat o obživu a stát se chůvou dvou dětí – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Nemohla už se dál dívat na to, jak její rodiče a sourozenci přežívají jen o suchém chlebu a soli. Její otec je alkoholik a matka dříve pracovala jako stavební dělnice, ale po úrazu, kdy jí na hlavu spadla cihla, už tuto práci vykonávat nemohla. Díky mensovnímu projektu se dívka vrátila do školy a rodina dostávala podporu, dokud si matka (rovněž za pomoci projektu) nenašla práci kuchařky. 

O tom, s jakými neuvěřitelnými nesnázemi si děti musí umět poradit, vypráví i mnoho jiných příběhů. Každodenní životy těchto dětí překonávají vše, co si my vůbec dokážeme představit.

Cílem projektu DHRUV je změnit budoucnost jak těchto dětí, tak do jisté míry i Indie samotné. Z dosud nerozpoznaných talentů, žijících na venkově i v sociálně chudších městských čtvrtích, mohou jednou vyrůst akademici, vědci, pracovníci v civilních i armádních službách, výkonní ředitele společností, učitelé-průkopníci, osvícení političtí aktivisté, moderní farmáři a úspěšní podnikatelé.

Plán podpory nadaných dětí zahrnuje následující kroky:

  • Osobní učitel: všem nadaným dětem je přiřazen osobní učitel, který vystupuje jako kamarád, filozof a průvodce;
  • měsíční stipendium: všichni žáci získají měsíční stipendium v rozmezí 100–1000 rupií (36–360 Kč) dle věku;
  • příspěvek na studijní materiály;
  • doučování: volné hodiny na on-line Khan Akademii v předmětech, ve kterých jsou slabší;
  • péče: setkávání s žáky, která napomáhají plnému rozvoji jejich osobnosti a zahrnují i kariérní poradenství;
  • společenská zodpovědnost: budování smyslu pro společenskou zodpovědnost u všech podpořených dětí;
  • test schopností a osobního profilu: kompletní testování osobnosti a studijních předpokladů;
  • škola: protože většina žáků nestuduje na škole, která by jim vyhovovala, podporuje projekt přestupy do jiných škol, kde by se jejich nadání mohlo lépe rozvíjet;
  • další studia: v případě zájmu žáků o další studium jim projekt pomáhá zajistit bankovní půjčky;
  • zaměstnání: v rámci spolupráce se zaměstnavateli se nejrychleji rostoucí indická letecká společnost IndiGo zavázala upřednostnit absolventy programu ve svých výběrových řízeních.

O dvou nadaných stipendistech programu DHRUV, pocházejících ze sociálně slabšího prostředí, natočil krátké video s titulem India’s Beautiful Minds australský kanál SBS:

Z článku THE DHRUV PROJECT – Mensa India’s Underprivileged Gifted Child Identification & Nurturing Program, Mensa World Journal 7/2018, č. 66, přeložila Adéla Vicherková; redakčně upraveno.

Související odkazy

15.7.2018

Projekt DHRUV: Program pro vyhledávání a péči o nadané sociálně slabší indické děti
15.7.2018
Test v rámci 2. fáze projektu Dhruv, testování proběhlo ve městě Váránasí. V této fázi projektu bylo vybráno 50 nadaných dětí.
Test v rámci 2. fáze projektu Dhruv, testování proběhlo ve městě Váránasí. V této fázi projektu bylo vybráno 50 nadaných dětí.
Testování probíhá i pod širým nebem.
Testování probíhá i pod širým nebem.
Nábřeží ve Váránasí. Historie tohoto města sahá přibližně 3000 let nazpět, je tak jedním z nejdéle trvale osídlených míst na Zemi.
Nábřeží ve Váránasí. Historie tohoto města sahá přibližně 3000 let nazpět, je tak jedním z nejdéle trvale osídlených míst na Zemi.
Tyto děti byly vybrány z Happy School – instituce, kterou provozuje nezisková organizace.
Tyto děti byly vybrány z Happy School – instituce, kterou provozuje nezisková organizace.


Zpět