Den otevřených dveří na Mensa gymnáziu

Marcela Fatrová

Kdo přišel na náš druhý Den otevřených dveří, mohl si vybrat z pestré nabídky aktivit. Už na chodbách školy mohli příchozí zhlédnout jednoduché fyzikální a chemické pokusy demonstrované našimi studenty, např. banánové piano, zelený plamen, pěnovou sopku a další.


Hlavní program dne otevřených dveří se skládal ze dvou částí – v první části rodiče i děti získali mnoho informací o škole. Jednotliví vyučující a vedení školy je seznámilo s chodem a specifiky školy, s prací školního poradenského zařízení, s projektem Nautilus a rozvojem kompetence k učení, se školními outdoorovými aktivitami a zážitkovou pedagogikou, s metodami a formami rozvoje nadání, např. tandemovou výukou, a s průběhem přijímacího řízení. Na programu se velkou měrou podíleli také studenti v čele se studentskou radou, kteří prezentovali 4 kroužky – debatní klub, kroužek deskových her, šachy a kroužek bridže. Návštěvníci se mohli do těchto aktivit zapojit a zkusit si například zahrát bridž, některou z deskových her, šachy či piškvorky s našimi borci, kteří v těchto disciplínách obsazují nejvyšší příčky na státní či mezinárodní úrovni.

Ve druhé části jsme dali návštěvníkům možnost nahlédnout do výuky – v hodině fyziky byla tématem hustota. Za pomoci hlasovacích zařízení si žáci ukázali, jak nám (ne)funguje intuice v otázkách spojených s hustotou. A poté hustotu měřili a podívali se také na to, kolik by vážil litr mezihvězdné hmoty nebo lžička hmoty neutronové hvězdy. V hodině anglického jazyka viděli zájemci ukázky mluveného projevu a práci s gramatikou a slovní zásobou na téma Zločin a trest. V hodině matematiky v kvintě se probíraly lineární rovnice. Žáci pracovali jak individuálně, tak ve skupinách. V hodině zeměpisu se probíraly biomy pomocí metody skládankového učení, kdy se žáci učí navzájem. V hodině dějepisu v sextě se objevilo téma lidských práv, kdy v rámci skupinové práce studenti definovali rozdíly mezi Norimberskými zákony a demokratickou legislativou.

Mnoho různých informací o škole mohli získat návštěvníci v „showroomu“, tedy učebně oktávy, kde byly vystaveny učebnice používané v jednotlivých předmětech, propagační materiály o Mense ČR a mensovní časopis, práce studentů (ročníkové a seminární práce, postery, model pyramidy a zikkuratu a 3D zeměpisný model aj.), doklady o úspěších studentů (poháry, diplomy, medaile) a veškeré informace o škole – o ŠVP, o volitelných seminářích, komplexním bodovém hodnocení, specifikách školy, elektronické žákovské atd. Kdo byl zhlédnutím všech aktivit znaven, mohl se v showroomu posadit a občerstvit se kávou, čajem, minerálkou a sušenkou. 

Průvodcovské služby se výborně a se ctí zhostili naši studenti, kterým moc děkujeme.Podrobnější informace o škole přímo v prezentační místnosti předávali také kolegové Jiří Šulc a JUDr. Renáta Sladká. I jim patří dík.

Věříme, že všem návštěvníkům se druhý Den otevřených dveří líbil a že se s některými z nich uvidíme u přijímacího řízení.

Související odkazy

15.2.2019

Mensa gymnázium: den otevřených dveří
6.2.2019 Marcela Fatrová
banánové piano
banánové piano
pěnová sopka
pěnová sopka
práce s mikroskopem
práce s mikroskopem
zelený plamen
zelený plamen


Zpět