Stipendia Nadace The Kellner Family Foundation pro gymnázium Open Gate

Petra Štětková

Uchazečům o studium, kteří úspěšně složí přijímací zkoušky, ale pochází ze sociálně komplikovaných poměrů, nabízí Nadace The Kellner Family Foundation sociální stipendium. Příspěvek má formu částečné nebo plné úhrady školného. Jeho výše závisí na příjmu a majetkových poměrech rodiny budoucího studenta.


Vážení učitelé,

ráda bych Vás touto cestou oslovila jménem nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION a dovolila si připomenout možnost přihlásit do 1.3. 2020 vytipované děti do projektu sociálního stipendia. Velmi uvítám, pokud mé nabídce věnujete chvilku času a o možnosti získání stipendia na gymnáziu OPEN GATE se podělíte s dětmi, pro které by mohla být nabídka vhodná. Níže zasílám bližší informace.

Kde získám základní informace o projektu?

V příloze naleznete letáček, který obsahuje mimo jiné příběhy několika podpořených studentů a dále přikládám odkaz na video  https://www.kellnerfoundation.cz/open-gate, které přibližuje život na gymnáziu.

Jaká je cílová skupina projektu?

KE STAŽENÍ

Stipendia Nadace The Kellner Family Foundation pro gymnázium Open Gate

letáček ( PDF soubor, 1.4 MB)

Projekt sociálních stipendií OPEN GATE je určen motivovaným dětem vyrůstajícím v sociálně znevýhodněném prostředí. Obecně je třeba říci, že projekt je určen dětem, které mají určitý studijní potenciál, což v praxi může znamenat to, že jsou motivované, mají nějaké vlastní cíle, baví je škola, jsou zvídavé, rádi se zúčastní soutěží, mají nějaké zajímavé zájmy nebo talenty, ale v jejich domácím prostředí by se jim pravděpodobně nedostalo adekvátní podpory v rozvoji jejich nadání. Škola je otevřená  studentům ze složitého rodinného zázemí - např. se může jednat o rodiny rodičů samoživitelů nebo rodiny, kde se vyskytují jiné komplikace – např. závislosti, domácí násilí, dluhy či vážné zdravotní problémy. Dobrou praxi máme  například s dětmi, které vyrůstají v pěstounských rodinách nebo dětských domovech. Konkrétní žádosti jsou nadací schvalovány vždy s přihlédnutím k individuální situaci dané rodiny.  

Jaký je požadovaný věk uchazečů o studium?

Optimální věk  děti je cca 11 let, tedy nabídka je určena především dětem, které nastupují do druhého stupně základní školy. V ostatních případech je možné jednat o přestupech dětí z vyšších ročníků základní školy.

Co mohou děti získat, pokud budou studovat na gymnáziu OPEN GATE?

Děti mohou získat velkorysou a dlouhodobou podporu nadace manželů Kellnerových. V průběhu studia na OPEN GATE studenti získají nadstandardní vzdělání, naučí se výborně anglicky, mohou rozvíjet své zájmy v mnoha podobách, osamostatní se, získají kamarády, budou rozvíjet své sebevědomí a prezentační dovednosti. Celý systém vzdělávání je založený na podporujícím a respektujícím přístupu.

Je studium určeno studentům z celé České republiky?

Gymnázium OPEN GATE má k dispozici internát, který umožňuje studium studentům z celé ČR.

Jaké jsou náklady studia?

Školné a částka za internát činí 470 000 Kč za studenta ročně. Částka bývá hrazena z prostředků nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Protože uvedená částka v sobě zahrnuje řadu dalších nákladů – tj. student má hrazeno nejen školné a náklady za internát, ale také náklady za učebnice, volnočasové aktivity, výjezdy, stravné a oblečení (tj. školní uniformu) bývá obvyklá symbolická, spíše motivační, participace rodiny na nákladech života studenta v OPEN GATE. V některých specifických případech je možné získat až 100% podporu nadace.

Jaké formality je třeba splnit?

Pokud je dítě o možnosti studia na OPEN GATE informováno a projeví o účast v projektu zájem, musí absolvovat řádné přijímací zkoušky do gymnázia (viz https://www.opengate.cz/prijimaci-rizeni). Dále je třeba, aby zájemci o podporu zaslali ideálně do 1. března 2020 vyplněnou žádost Nadaci THE KELLNER FAMILY FOUNDATION (viz https://www.kellnerfoundation.cz/open-gate/dulezite-terminy).  

Děkuji Vám za Váš čas a za to, že informace zprostředkujete dál, tak aby byla šance, že se dostanou přímo k dětem, pro které může být tato nabídka skutečně OTEVŘENOU BRANOU k jejich budoucnosti.

Ráda zodpovím případné dotazy na níže uvedeném kontaktu.

Mgr. Petra Štětková
koordinátorka projektu Open Gate
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Evropská 2690/17; P.O. Box 177; 160 41 PRAHA 6
E-mail: stetkova@kellnerfoundation.cz
Telefon: +420 702 211 488
www.kellnerfoundation.cz

10.2.2020


Zpět