Inspirativní hry a hlavolamy pro obohacení výuky

Jitka Fořtíková

Příspěvek přináší aktuální seznam her a hlavolamů, které je možné využívat ve výuce nadaných dětí a žáků či práci školního klubu. Hry jsou řazeny dle oblastí rozumových schopností, na které se zaměřují, stručně jsou popsány herní principy a doporučený věk.


Úvodem

Následující text vám přináší výčet v současné době dostupných a inspirativních her, které je možné využívat při práci s nadanými nebo obecně se všemi žáky, kteří si rádi procvičují svoje rozumové schopnosti. Obecně se dlouhodobě ukazuje, že deskové, společenské a didaktické hry, které mívají často vzdělávací přesah, velmi přirozeně a nenásilně identifikují žáky se zvýšeným rozumovým potenciálem bez stresu z testové situace a nového prostředí. Hry se dají hrát doma s rodiči, ale ty, které vám zde představíme, velmi dobře uplatníte i v rámci mezipředmětových vztahů v klasické výukové situaci nebo ve školním klubu.

Již Jan Amos Komenský zmiňoval nejúčinnější způsob vzdělávání ve slavném díle – Škola hrou. Myslel to tak, že škola by měla žáky bavit, znalosti a dovednosti by měly být předávány hravou formou. Následující hry jsou, každá trochu jiným způsobem a samozřejmě i v jiné oblasti, schopny hráčům různého stáří přinést zábavnou formou rozvoj schopností, znalostí a dovedností.

Hry jsou rozděleny do skupin dle dominantní oblasti, kterou u žáků rozvíjejí a podporují jejich přednosti či kompenzují slabé stránky. Drtivá většina her rozvíjí více složek osobnosti, navíc učí hráče prohrávat i vyhrávat a komunikovat s ostatními. Ze strany žáků (a možná nejen jich) může desková či společenská hra znamenat dokonce vyhledávanou a preferovanou aktivitu oproti společným výletům, návštěvám muzeí či jiných inspirativních míst.

U každé hry je uveden doporučený věk, kdy je možné s žáky začít danou hru hrát. Tento věk však berte pouze orientačně, u nadaných žáků se velmi často stává, že dané hry jsou schopny hrát mnohem dříve, než uvádí výrobce. Někdy si dokonce jsou žáci schopni vymyslet vlastní pravidla nebo je zajímavým způsobem upravit. Když zkusíte šikovnému dítěti předložit hru určenou pro o dva či tři roky starší, v mnoha případech zjistíte, že právě tyto hry poukazují na jeho akcelerované schopnosti.

Za posledních 10 let se výrazně zvýšil počet výrobců a distribučních firem, které si kladou za cíl rozšiřovat nabídku společenských a didaktických her a zvyšovat tak povědomí mezi českou populací, která je stále charakteristická tím, že když se řekne společenská hra, představí si Člověče, nezlob se! nebo Kloboučku hop!; v lepším případě Dostihy a sázky. Pokud byste se chtěli seznámit s širší nabídkou obdobných her, doporučuji vyhledat firmy Mindok, Albi, Piatnik, Corfix nebo Dino Ravensburger. Následující výčet her není rozhodně vyčerpávající, představuje ty hry, se kterými máme zkušenosti s využíváním sítě herních klubů v naší republice, které fungují u více než 400 základních a mateřských škol a které se dlouhodobě osvědčily.

Verbální hry

Verbální hry jsou aktivity rozvíjející především slovní zásobu, práci s písmeny a slovy. Samozřejmě, v těchto hrách jde také často o taktiku, strategii a lstivost. Tak např. ve Scrabblu nevyhraje ten, kdo sestaví nejzajímavější nebo nejdelší slovo, ale ten, který pro své existující slovo vybere písmena s nejvyšší hodnotou. Verbální hry jsou velmi zábavné a často využitelné pro velmi různé věkové kategorie, dají se ale velmi vhodně zapojit do přímé výukové činnosti.

Scrabble a Kris kros

Hry pro 2 – 4 hráče od 6 let (pravidla jsou jednoduchá, podmínkou je pouze znalost čtení). Hráč musí využít co nejlépe svých 7/8 náhodně vytažených písmen k tvorbě slov na herním plánu. Slova musí navazovat na ta dříve umístěná jako v křížovce. Za každé uplatněné písmeno získá hráč počet bodů přiměřený četnosti výskytu písmene v češtině. Některá políčka na plánu jsou navíc bodově zvýhodněna. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Amos český

Hra pro 2 – teoreticky neomezený počet hráčů. Na začátku kola se hází kostkami. Z písmen na kostkách, které mají své bodové hodnoty, sestavujete slova a získáváte body. Kdo má nejvíce bodů, vyhrává.

Křížovky

Samozřejmě se nabízí souvislost s tištěnými časopisy luštěnek a křížovek. V tomto případě mám ale na mysli deskovou hru v malé nenápadné krabičce. Je to hra pro 2 – 4 hráče od 8 let. Každý hráč si vylosuje sadu písmenek (ve tvaru puzzle), ze kterých se v časovém úseku snaží poskládat co nejvíce slov, podobně jako v Scrabblu ovšem bez herní desky. Po vypršení času nastává přesunutí sady písmenek s protihráči a jeho k vám, pak opět začíná běžet čas na tvorbu slov nyní již se soupeřovou sadou písmenek. Vítězí ten, který získá za jím vytvořená slova více bodů.

Hry s prvky matematiky, počítání

Jde o hry rozvíjející schopnost jednoduchých početních úkonů – sčítání, odčítání, cvičí odhad pravděpodobnosti a logické uvažování.

Ztracená města

Karetní hra pro 2 hráče od 10 let. V průběhu hry hráči vytvářejí expedice, ne každá expedice se vyplácí – je nutno dobře propočítat. Vyhrává ten, kdo získal po třech kolech nejvíce bodů.

Rummikub

Rummikub je originální, celosvětově známá společenská hra s čísly, ve které se pravidelně jednou za dva roky pořádá mistrovství světa. Ve hře se tvoří číselné kombinace, které pomáhají hráčům získat co největší počet bodů. Hra má jednoduchou přípravu a velmi kvalitní komponenty. Pravidla jsou snadno srozumitelná, tak že vám už nic nebrání uplatnit svůj důvtip a kombinační schopnosti. Cílem hry je zbavit se všech kamenů tvořením skupin či postupek z čísel. Kdo má na konci hry nejvyšší skóre, vyhrává. Hra je určena pro 2 – 4 hráče od 7 let a trochu připomíná Žolíky. Oproti nim však vyžaduje mnohem rychlejší uvažování a matematické schopnosti – především práci s čísly.

DaVinci Code

Hra pro 2 – 6 hráčů od 10 let. Cílem hry je odhalit protihráčův kód složený z čísel 0 až 11 černé a bílé barvy. Každý hráč si na začátku hry vylosuje čtyři čísla, která si seřadí dle hodnoty (černá má přednost před bílou). Zbylé se zakrytě umístí doprostřed stolu. Na začátku tahu si hráč jednu číslici vylosuje a snaží se uhodnout některé z protihráčových čísel. Pokud je odhad správný, musí soupeř tuto číslici odhalit. Hráč na tahu může pokračovat nebo si rozšířit svůj kód o vylosovanou číslici a ztížit tak soupeři situaci. Pokud již napoprvé neuhodne, umístí vylosovanou číslici na patřičné místo ve svém kódu.

6 bere

Cílem hry je zbavit se všech očíslovaných karet v ruce. Hráči začínají s deseti kartami a zbavují se jich pečlivým vykládáním do řad. Ale pozor! Šestá karta v řadě bere celou řadu. Vítězem se stává hráč, který na konci hry posbírá nejméně býčích hlav.

Logické hry

Prvky logického uvažování jsou dominantní pro výčet následujících her. Mezi níže uvedené by patřily např. i šachy nebo dáma. Uvádíme zde několik zajímavých her, které nejsou běžné, ale neměly by uniknout vaší pozornosti.

Matrici (Nikitin 10)

Sada obsahuje 16 kartónových tabulek velikosti 4 x 4, které se budou vyplňovat podle určitého pravidla, které vyplývá z obrázků. Každá tabulka má 16 kartiček pro její vyplnění. Všechny tabulky mají různý stupeň obtížnosti, jedna hrací sada vystačí k tomu, aby zaujala skupinu z 16 lidí v průběhu 3 – 4 cvičení.

Například, na jedné z tabulek je nutně seřadit předměty podle délky, na jiné zase seřadit předměty zobrazené v levém okraji řádku (čepice, dárky, kytky apod.) podle jejich výšky (například, nízký – vysoký – vysoký – nízký apod.).

Vždyť samotný pojem tabulka je aktivně používán na základní škole, jíž od první třídy. Avšak samotné tabulky žáci začínají používat spolu s určitým obsahem: aritmetickým (tabulky sčítání a násobení) nebo gramatickým (tabulka pádových koncovek). Napřed vysvětlit žákům samotnou podstatu práce s tabulkou se jeví rozumným východiskem, takovou možnost získávají učitelé s naši hrací sadou Matice.

Sestav čísla (Nikitin 6)

Sada obsahuje tác a 30 dřevených trámců s různou výškou (tzv. číslové věže). Na přední stráně každé věže jsou zobrazeny barevné proužky, na zadní straně je napsáno kolik jich je (od 1 do 10). Celkem sada obsahuje 13 jednicových věží, 5 dvojkových, 3 trojkové, po dvou kusech věže ve výši 4, 5 a po jednom kuse věže ve výši 6, 7, 8 ,9 a 10.

Sestav čtverec (Nikitin 3)

Hrací pomůcka pro rozvoj geometrické představivosti se skládá z 24 čtverců, každý z nich je rozřezán na několik částek různé formy (celkem 85 kusů). Součástky každého čtverce jsou zabaleny zvlášť. Kromě toho sada obsahuje album s úlohami – útvary a formy, které mohou být poskládány z jednotlivých součástek každého čtverce.

Hra přispívá k formování a rozvoji prostorové orientace, zrakové paměti, pozornosti, drobné motoriky rukou, základních znalostí sčítání, kombinatorních návyků: žák se potřebuje naučit kombinovat různé detaily, umět si představit výsledek těchto kombinací a vizuálně oceňovat velikost i soulad forem jednotlivých částek čtverce. Hra naučí rozlišovat barvy a geometrické tvary.

Unikostka (Nikitin 2)

Hrací pomůcka slouží k osvojování vlastností útvarů v prostoru, skládá se z 27 dřevených kostek stejné velikosti a alba s úlohami. Hrany kostek jsou zbarveny do červena, modra a žluta (existuje dalších 11 možností vybarvení).

Vytvoření objemných konstrukcí podle vzorků formuje a rozvíjí schopnost analýzy, učí kontrolovat vlastní práci a hledat v ní chyby, rozvíjí návyky klasifikace. Hra přispívá k vývoji prostorového myšlení, umožňuje seznámit žáky se světem stereometrie dlouho před studiem této vědy ve škole.

Cihlička (Nikitin 4)

Hrací pomůcka se skládá z 8 nenatřených dřevěných trámců, majících formu cihly, i alba, který obsahuje úlohy různého stupně složitosti. Sada zavádí do světa modelování a konstruování, přispívá k formování technologických dovedností, návyků výstavby a čtení výkresů.

První úlohy v albu jsou představeny v axonometrickém průmětu, zatím různé konstrukce budou zobrazeny ve třech průmětech (pohled zpředu, shora a ze strany). Hra získá jiný význam pro vaše dítě, jestli mu ukážete skutečné výkresy pro dospěle, založené na stejných principech.

Práce s danou pomůckou umožňuje rozvíjet návyky prostorové analýzy a syntézy, prostorovou představivost, cit k symetrii, pomáhá formovat způsobilost k vizuální kontrole za vlastními činy.

Kostky pro všechny (Nikitin 5)

Tato hrací pomůcka seznámí s trojrozměrnými objekty, sada obsahuje 7 různobarevných nerozdělitelných útvarů, sestavených z 27 stejně velkých dřevěných kostek (jeden prvek se skládá z tří kostek, ostatní z čtyřech) a album s 70 úlohami různé složitostí.

Úlohy v albu se postupně komplikují: zpočátku je zapotřebí pochopit, jaká součástka hry je zobrazena ve výkresu, pak sestavit objemný útvar ze dvou součástek. Postupně všechny součástky bude nutné použit při výstavbě. Žák, který propracuje předchozí úlohy z alba, bude důstojným soupeřem pro nepřipraveného dospělého!

Sada slouží k rozvoji prostorové orientace, tvůrčího myšlení a představivosti; pochopení axonometrického průmětu (plochého zobrazení trojrozměrných objektů).

Logické kostky (Nikitin 8)

Hrací pomůcka obsahuje 24 dřevěných kostek. Hrací kostky jsou zbarveny: na každé je namalován jeden ze tří útvarů (kružnice, čtverec nebo hvězda) určité barvy (modrá, zelená, žlutá nebo červená). Součástí hry je i album s úlohami – vzorky, které je nutné sestavit z útvarů zobrazených na horních hranách kostek.

Při hraní se žák učí rozlišovat barvy, geometrické tvary, rozvíjí si nácvik klasifikace, která pak poskytuje základ pro rozvoj klasického myšlení, vizuální paměti a učí se postupovat podle předlohy.

Othello

Hra pro 2 hráče od 8 let. Hráči pokládají kameny na hrací desku tak, aby vždy otočily alespoň jeden soupeřův kámen. Vyhrává hráč, který má na konci hry více kamenů své barvy. Při hře cvičíte logické myšlení, trénujete taktiku a strategii.

Go

Tradiční japonská hra pro 2 hráče od 6 let. Go je strategická a kombinační desková hra, která se hraje na herním plánu s různou velikostí černými a bílými kameny. Pravidla Go jsou velice jednoduchá. Je jich celkem 6 (zahájení partie a střídání tahů, zajímání kamenů, zákaz sebevraždy, zákaz opakování situace na desce – boj o Ko, ukončení partie, počítání výsledku) a dají se vysvětlit během 5 minut. Go je hra umožňující ohromné množství kombinací (řádově několikrát více než šachy), nicméně její filozofie je postavena tak, že ji mohou hrát okamžitě i hráči, kteří se teprve naučili pravidla.

Hlavolam Cube 21

Jedná se o hlavolam v základním tvaru připomínající Rubikovu kostku, ale s jiným typem otáčení i podob jednotlivých dílků než jsou u klasické rubikovky. Jde o český vynález.

Go Getter – Princ a Drak (Kočka a myš, Země a voda)

Hra Kočka a myš (nebo variace s názvem Země a voda, či Záhada mumie) je unikátní logická hra podporující logické myšlení a obrazotvornost. Představuje 24 různých úkonů a 1 001 možných řešení od těch nejjednodušších po ty velmi náročné. Hrací základna má po obvodu celkem 12 symbolů (figurek). Cílem hry je do pole 3 x 3 vložit 9 kamenů s vyobrazenými cestičkami tak, aby byly spojeny symboly podle zadání. Musíte dávat pozor, jaké symboly (figurky) spojujete! Například je v zadání uvedeno, že nesmíte spojit souvislou cestou kočku a psa. Pro každý úkol existuje několik možných řešení. Jedno z řešení je vždy uvedeno na zadní straně úkolu.

Na ledové kře

Umělohmotná skládačka tvořená šesti různými průhlednými dílky, na kterých jsou lední medvědi a ryby. Hra obsahuje 48 úkolů rozdělených dle obtížnosti na 4 sady po 12 úlohách. Pro každý úkol existuje pouze jedno řešení, které je uvedeno v brožurce.

Kontrolní věž – letiště

Umělohmotná skládačka tvořená šesti různými průhlednými dílky s letadly. Hra obsahuje 48 úkolů rozdělených dle obtížnosti na 4 sady po 12 úlohách. Pro každý úkol existuje pouze jedno řešení, které je uvedeno v brožurce.

Tantrix

Tantrix sestává z hracích žetonů, kdy cílem je tvoření uzavřených linií daných barev. S každým dalším žetonem roste i obtížnost řešení. Existují různé úrovně obtížnosti od 4 let až po sady určené pro dospělé. Tantrix není jen napínavá strategická hra pro celou rodinu, ale i sbírka hlavolamů, která nabízí zábavu pro každého. Navíc mohou Tantrix používat rodiče a učitelé jako výbornou mnohostrannou pedagogickou pomůcku, s níž lze dětem – ve smyslu Jana Ámose „škola hrou” – přiblížit zábavnou formou např. geometrické tvary a formy, seskupování a klasifikaci objektů i třeba dříve tolik obávané množiny. Navíc se žáci naučí řešit problémy, rozpoznávat vzory a rozvinou své prostorové vidění. Všechny tyto dovednosti se hodí jak ve škole, tak i doma. Hra má speciálního distributora, který se specializuje pouze na Tantrix a existuje v mnoha zajímavých variantách.

Abalone

Abalone patří mezi současné nejoblíbenější abstraktní hry pro dva hráče. Hráči se snaží pomocí pohybu svých kuliček vytlačit soupeře z hrací desky. Vždy ale musí mít více kuliček v řadě než soupeř. Pokud má hráč v řadě tři kuličky, s touto řadou nelze hnout. Hra je doporučena pro žáky starší 8 let.

Hry rozvíjející plošnou a prostorovou představivost

Tento typ her rozvíjí orientaci na ploše i v prostoru, pomáhá tak v orientaci v mapách, plánech a nákresech, rozvíjí schopnosti, které jsou velmi užitečné v geometrii a technických oborech obecně. Takovéto hry jsou vhodné pro budoucí architekty, stavaře, či řidiče. Obecně cvičit 2D i 3D představivost je užitečné pro běžnou praxi.

Digit

Hra pro 2 – 8 hráčů od 6 let. Hra obsahuje 5 „sirek” (modrých tyčinek) a sadu karet, na kterých jsou různé pozice těchto sirek. Úkolem hráčů je vždy přemístěním jediné sirky získat některý tvar, který mají zobrazený na své kartičce. Hra se dá velmi dobře využít i pro práci s předškoláky. Pokud jim např. umožníte přesunout sirky dvě, určitě si brzy osvojí zajímavý princip práce s plochou a bude je hra velmi bavit.

Blokus

Hra pro 2 – 4 hráče od 10 let. Hráč má 21 kamenů své barvy, pokládá je na desku, začne ve svém rohu. Nový kámen se musí dotýkat kamene stejné barvy rohem, ale ne stěnou. Cílem je pokrýt co největší plochu svými kameny. Hra je trochu podobná Tetrisu – rozvíjí plošnou představivost.

Hry na postřeh a vnímání

Hry rozvíjející postřeh a vnímání – tyto schopnosti jsou často intelektově nadanými žáky upozaděny za logikou, matematikou nebo schopnostmi jazykovými, ale stejně jako výše uvedené hry na prostorovou představivost jsou dobrý postřeh a vnímání velmi užitečné v běžném životě. Nadaní žáci často bývají nepozorné a zbrklé. Tyto hry je cvičí trpělivosti a pozornému vnímání okolí. Jsou tedy velmi vhodné pro doplnění her rozvíjející primární intelektové schopnosti.

Set

Hra pro 2 a více (teoreticky neomezeno) hráčů. Na stůl je z hracího balíčku vyloženo 3 x 3 karet a hráči se snaží najít kombinace symbolů na alespoň třech kartách – buď určitou shodu, nebo za určitých okolností naopak žádnou shodu. Hra výborně procvičuje pružné kombinační myšlení; tyto schopnosti se dají postupem času dobře vytrénovat.

Jungle Speed

Hra pro 2 – 8 hráčů od 7 let. Hráči kladou na stůl na svojí hromádku karty a zároveň sledují, jaké karty mají jejich soupeři. Objeví-li se dvě stejné karty, pak se hráči kterým patří, snaží co nejrychleji chytit totem uprostřed stolu. Komu se to podaří, dá svojí hromádku soupeři, který ji i se svojí hromádkou dá dospodu balíčku karet v ruce. Pokud však někdo chytí kolík, aniž by byla na stole karta shodná s jeho, bere všechny karty na stole. Zvítězí hráč, který se zbaví všech svých karet. Hra představuje velmi obdobné prezentace výtvarných symbolů, proto je třeba se velmi dobře soustředit na jejich podobnosti.

Cink

Hra pro 2 – 6 hráčů již od 4 let. Hráči postupně otáčí horní kartu ze svého balíčku, na které jsou různé druhy ovoce v počtech od 1 do 5 kusů. V okamžiku, kdy se na stole objeví v součtu obrázků na všech obrácených kartičkách přesně 5 kusů (ani více ani méně) některého ovoce, snaží se všichni hráči co nejrychleji cinknout na zvoneček. Komu se to podaří jako prvnímu, bere všechny do té doby vyložené karty. Hráč který posbírá během hry všechny karty, vyhrál. Hra rozvíjí u menších dětí početní schopnosti, u ostatních především postřeh. Zažili jsme u této hry poměrně hodně zraněných (i zlomených) prstů, dlaní a rukou obecně, nicméně je z postřehových her asi ta nejzábavnější.

Mám tě! (Mouchy)

Zábavná hra pro děti již od předškolního věku. 2 – 4 hráči si vyberou z barevných plácaček a cílem je co nejrychleji plácnout mouchu na kartičce, která je shodná s barvou mouchy, která se objeví na jedné ze dvou hozených kostiček. Hra má veselé barevné provedení a je zábavou pro celou rodinu. Na rozdíl od Cinku zde ani nehrozí zranění při lapání po zvonečku J.

Hry rozvíjející paměť a znalosti

Veškeré schopnosti, které jsou rozvíjeny v následujících hrách, jsou velmi podstatné pro praktický život a zároveň pomáhají při práci s nadanými dětmi. Motorická šikovnost je někdy u nadaných problematická, proto je dobré ji vhodným a nenásilným způsobem u těchto dětí trénovat. Nadaní žáci mívají také excelentní paměť a široký okruh vědomostí. Tyto schopnosti dobře uplatní u znalostních her a mohou se tak vhodně realizovat. Krátkodobá i dlouhodobá paměť jsou nezbytné pro uchování nabytých vědomostí a jejich pozdější syntézu. Proto je vhodné využívat ty hry, které paměť tříbí a pěstují.

Česko

Česko je nová vědomostní hra, ve které najdete 2 400 zajímavých otázek týkajících se České republiky a jejích obyvatel. Otázky jsou rozděleny do šesti okruhů: historie, kultura, příroda/věda/technika, geografie, sport a různé. Znalostní hry bývají velmi oblíbené právě mezi nadanými žáky. Hra má i svou variantu pro mladší děti – Česko Junior a nové varianty s názvem Evropa a Svět.

Hry rozvíjející sociální interakci a komunikaci

Právě nadané děti mívají často problémy s navazováním komunikace, s adekvátní sociální interakcí. Proto jsem do výčtu doporučených her zařadila také hry na rozvoj této oblasti. V této kategorii budou prezentovány hry, které neformálním způsobem tlačí žáky k interakci s ostatními, k vyjednávání, neverbální k neverbální komunikaci či spolupráci.

Activity

Fenomenálně proslulá hra pro 3 a více hráčů (vhodná i pro větší skupiny a kolektivy) od 5 let. Chcete-li popojít figurkou po herním plánu, musíte spoluhráčům do časového limitu sdělit pojem, který jste si vytáhli na kartičce. Máte ale vždy stanoven i způsob, jakým musíte onen pojem sdělit – kresbou, pantomimou nebo opisem jinými slovy. Je oblíbenou hrou pro různé společenské akce od narozeninových oslav po večírky se známými. Vzhledem k faktu, že existuje v různých variacích a variantách obtížnosti, jde o naprosto „nadgenerační” hru. Pro starší žáky je určena revidovaná varianta Activity 2.

Bohnanza

Hra pro 2 – 5 hráčů od 8 let. Každý hráč obchoduje s fazolemi, které zasadil na svých polích a které poté prodává co nejvýhodněji. Čím více stejných fazolí posbíral na svém poli, tím více obdrží zlatých mincí. Bohužel jsou ale hráči nuceni prodat své fazole většinou příliš brzy, než aby z nich získali optimální výnos. S nechtěnými fazolemi, které hráči snižují výnosy, mohou pěstitelé mezi sebou obchodovat. Zajímavým prvkem hry je to, že hra je víceméně bezkonfliktní.

Strategické, komplexní a další zajímavé hry

Do následující kategorie jsme zařadili ty hry, které se dají pro svou komplexnost ztěží zařadit do některé z předchozích oblastí. Strategické hry trénují logiku uvažování, plánování tahů a tedy celou složitou oblast, kterou nazýváme strategické myšlení. To je pro pracovní i úspěšný život i období školního vzdělávání velmi důležité. Tyto hry mají většinou náročnější pravidla, a proto bývají určeny pro žáky ve věku na přelomu mladšího a staršího školního věku, existují ale i jednodušší varianty pro děti mladšího školního věku a leckdy jsme je bez problémů využívali i s předškoláky. V následujícím výčtu naleznete ty hry, které se nám osvědčily a máme na ně pozitivní zpětné vazby od většího počtu hráčů.

Intriky

Hra pro 3 – 4 hráče od 10 let. Každý hráč hraje za jeden tajný mafiánský spolek, který se snaží pomocí nejrůznějších intrik ovládnout celé město. Hráči si mohou vzájemně škodit, navazovat spojenectví, obchodovat spolu. To vše s jasným cílem: získat co nejdřív největší vliv.

Alhambra

Hra pro 2 – 6 hráčů od 8 let. V Alhambře vztyčíte věže, založíte zahrady, postavíte arkády a pavilóny – to vše za patřičnou hodnotu. Jedná se o klasickou budovací strategii, kde je podstatné nakupovat za správnou cenu.

Carcassonne

Carcassonne přineslo do herního světa nový herní princip. Hráči postupně přikládáním čtvercových kartiček vytváří krajinu s městy, cestami, kláštery a loukami. Figurku lze umístit pouze na právě přiložené políčko, a to pouze na jeden druh terénu (cestu, hrad, klášter, louku). Při ukončení hradu, cesty nebo obestavění klášteru získává hráč body a také figurku zpět, což je velmi důležité, protože jich má k dispozici omezený počet. Hru je možno hrát v různém počtu hráčů, v každém je trochu jiná.

V Carcassonne lze při hře uplatnit různou strategii. Hráč může vytvářet vlastní cesty nebo města či bojovat o připojení se k soupeřovu městu, cestě nebo i louce. V arzenálu silných hráčů nechybí ani tahy znemožňující nebo alespoň znesnadňující soupeřům jejich plány (nejčastěji uzavření města). Hra je velmi vhodná pro žáky, které si při ní trénují představivost a kombinační schopnosti!

Osadníci z Katanu

Přeneste se v čase do doby objevných cest. Vaše lodě po dlouhé, úmorné cestě plné strádání dorazily k pobřeží neznámého ostrova, kterému se mu říká Katan.  Ale Vy nejste jediný, kdo ostrov objevil. I další neohrožení námořníci se vylodili na pobřeží Katanu. Muži a ženy z Vaší výpravy zakládají první dvě osady. Země je naštěstí bohatá na nerostné suroviny. Postupně stavíte silnice, budujete vesnice, ze kterých později vyrostou města. Veškeré dění na ostrově určuje výměnný obchod. Některých surovin máte dostatek, jiné chybí. Rudu za vlnu, cihly za dřevo – obchoduje se podle aktuálních potřeb na právě zamýšlenou stavbu. Je třeba jednat promyšleně! Osadníci z Katanu znamenali přelom v novodobé historii stolních her. Jsou hrou chytrou i vtipnou zároveň. Obchodování, bez kterého hru nelze hrát, nutí jak k přemýšlení, tak k interakci s ostatními, učí prohrávat a přijímat náhodu, kterou určí kostka ve hře. Tato hra existuje i v zjednodušené variantě pro žáky od 6 let – OSADNÍCI Z KATANU JUNIOR.

Cluedo

Napínavá hra pro 3 – 6 hráčů od 7 let. Hráči se snaží pomocí dotazování a logického úsudku v průběhu hry odhalit, kdo je pachatel, kde, čím a co spáchal, které tři karty jsou ukryty na hrací desce – to znamená ty, které jsou mimo hru.

Bang

Velmi oblíbená dobrodružná hra pro 3 – 8 hráčů od 8 let z prostředí divokého západu. Hráči berou na sebe různé role běžné na Divokém západě – šerif, pomocník šerifa, bandita a renegát. Každá role má svůj úkol. Cílem hry je vtipnou formou „vystřílet” role nepřátelské a přežít. Taktika hry spočívá v tom, že se snažíte svou identitu (vylosovanou roli) skrývat co nejdéle do konce hry a předstírat roli, která je momentálně vhodná s ohledem na ty hráče, kteří zatím stále „žijí”.  Vzhledem k faktu, že jde o velmi oblíbenou hru, v dnešní době má již mnoho rozšíření a herních variant.

Citace původního článku

FOŘTÍKOVÁ, Jitka. Inspirativní hry a hlavolamy pro obohacení výuky. Metodický portál: Články [online]. 30. 06. 2004, [cit. 2012-11-18]. Dostupný z WWW: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/9239/INSPIRATIVNI-HRY-A-HLAVOLAMY-PRO-OBOHACENI-VYUKY.html. ISSN 1802-4785. Publikováno pod licencí Licence Creative Commons

Související odkazy

12.7.2010

Klíčová slova: rozvoj rozumových schopností, nadané dítě, hlavolam, hra, intelekt


Zpět