Aktivity s nadanými v době COVIDu

Zuzana Knesplová

První stupeň. Snaha otevřít v rámci individualizace výuky žáků klub Bystroň, kde by se setkávaly potenciálně nadané děti a kde by se rozvíjely nejen po intelektové, ale i sociální a osobnostní stránce. COVID. Konec? Ne! Začátek!!! Nadaný je nadaným i v době COVIDu…


Děti od 2. do 5. třídy se v klubu potkávají jednu hodinu týdně v různých prostředích (škola, online) i sestavě podle aktuální situace – kdo je zrovna doma, kdo fyzicky ve škole a jaká jsou vládní nařízení ohledně seskupování. Jde to, stačí být flexibilní a kreativní… Ovšem být flexibilní, hlídat si časy a místa setkání, už to je pro spoustu Bystroňů velká výzva. Většina z nich to ale zvládá, a když ne, už tím se učí vyrovnávat s chybou, pracovat s ní a přijímat opatření, aby se příště neopakovala. Možností práce a prostředí je spousta, nechte se inspirovat těmi osvědčenými.

Google Jamboard

Jednoduchá a intuitivní aplikace nabízející možnost sdílení práce více lidí, doplňování nebo rozcestník pro další práci (prostě „tabule“). Na každou hodinu online Bystroně mám nachystaný Jamboard, kde v úvodu nechybí naše pravidla, ke kterým se v průběhu hodiny vracíme. V hodině kombinuji zadané úkoly s vyhledáváním na internetu; inspiraci pro zadávané úkoly hledám hlavně v pracovních kartách pro 1. stupeň Nadání je třeba rozvíjet. Vyhledávání na internetu a nejen nelezení relevantní informace, ale zároveň její vysvětlení svými slovy (např. co byla Zlatá bula sicilská) je pro spoustu Bystroňů zcela nová a náročná výzva. Jamboard využívám také jako prostředí rozvoje pro kreativitu – každý dostane jeden jam („stránku na tabuli“) a má zpracovat téma dle svého – např. Sluneční soustava nebo geometrické tvary a tělesa v běžném životě. Děti vyhledávají informace a obrázky, a téma tak tvořivě zpracovávají. V tomto prostředí jsme také pracovali s algebrogramy (příklady, kde místo čísel máme obrázky). Nejprve jsem dětem některé volně stahovatelné na jamboard vložila (nepřeberné množství jich je k dispozici na Pinterestu), poté děti vytvářely algebrogramy vlastní a ostatní je řešily.

Wordwall

Výborná aplikace pro vytváření kvízů, anagramů, bludišť a dalších úkolů na různá témata – můžete vytvářet sami nebo využít již vytvořené. U nás měl největší úspěch počítací kvíz – matematické příklady typu 32+3x2, 58-29 apod. Vzhledem k tomu, že lze nastavit i čas a bonusová kola aktivující pozornost, dostali jsme se do soutěže, která měla šťávu. Děti se i doma ve volném čase trumfovaly, kdo stihne rychleji a s většími bonusy vypočítat deset příkladů.

Imaglee karty 100x jinak

Tento skvělý český produkt má své využití i v online prostředí. Když se přihlásíte k odběru newsletteru s tipy, jak karty využívat, každý týden dostanete ve formě jpg některé karty k dispozici. Vložíte je do Jamboardu na sebe a můžete odebírat a dávat dospod balíčku! Využívali jsme pro rozehřívací aktivitu vyprávění příběhu, dále jako témata k psaní příběhů atd. Dětem se ale nejvíce líbila aktivita, kdy měly 3 karty (každá má na sobě kromě dominantního obrázku ještě tři malé a číslo) a každý si mohl libovolně vybrat jednu, ze které pomocí internetového překladače překládal slova do slovenštiny (jednu hodinu jsme věnovali právě tématu čeština–slovenština). Někteří zkoušeli i krátký příběh ve slovenštině. Ostatní pak měli příběh převyprávět česky.

Gathertown

Další multifunkční aplikace – její prostředí připomíná počítačovou hru, kde každý má svého avatara a může komunikovat s ostatními (individuálně, v malých skupinkách, nebo všichni dohromady). A to pouhým přesunutím avatara na určitý „koberec“ ve virtuální třídě. Na každém koberci navíc může být vložena aktivita (např. z Wordwallu, Flippity – další aplikace pro tvořivé aktivity do hodin i se sociálním nábojem), na které mohou děti společně pracovat v menší skupině (hráli jsme takto Riskuj!) nebo každý sám. Prostředí Gathertownu si mi ale osvědčilo ještě jakožto místo setkání, které dětem momentálně často chybí. Bystroňové dostali sadu charakteristik typu Najdi někoho, kdo… (např. rád sportuje, ví, kdo je prezident apod.) a pak už stačilo nechat děti „pochodovat“ po místnostech a povídat si s tím, koho potkaly.

Pozvěte si vědce do výuky!

Projekt Akademie věd ČR, kde si můžete zkontaktovat vybraného vědce a pozvat jej na svoji online hodinu. Pozvali jsme si planetologa Petra Brože, který Bystroňům téměř hodinu odpovídal na jejich dotazy týkající se sluneční soustavy, Marsu, astronautiky a mineralogie. Děti tak opět vedle intelektuálních schopností rozvíjely i schopnosti sociální a pro mnohé to byla opět výzva.

A na závěr pár tipů z mé půlroční zkušenosti online Bystroně: 

  • V online prostředí stejně jako v prostředí offline je potřeba pracovat s pravidly.
  • Počítejte s tím, že se stihne méně než v běžné hodině.
  • Vždy dejte dětem čas novou aplikaci prozkoumat (např. formou úkolu či dobrovolné aktivity do Google Učebny), teprve poté jsou schopné dodržovat pravidla a efektivně aplikace využít.
  • Při samostatné činnosti maximálně využívejte metody „třech M“ (musíš, měl bys, můžeš) – vyvarujete se tím pocitů selhání a demotivace u „koumáků“ – tedy dětí, které si potřebují věci více a déle rozmyslet, a nestihnou toho tedy tolik jako „rychlíci“. Rychlíci pak zase tímto systémem neztrácí motivaci neustálým „čekáním“ na ostatní.
  • I v online prostředí myslete na rozvoj osobnostních a sociálních dovedností dětí (např. v prostředí Gathertown, Flippity či diskusí s přizvaným odborníkem).

Odkazy

O autorce: PhDr. Zuzana Knesplová je poradenská a školní psycholožka, která se dlouhodobě zabývá lidmi s vysokým potenciálem jak ve školním prostředí (7 let na Gymnáziu Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi, kde působila také jako koordinátor nadání a zapojila školu do prostředí Mensy, druhým rokem na 5. ZŠ v Mladé Boleslavi), tak ve své soukromé praxi. Ve své práci využívá mindfulness, aktuálně v MBSR Teacher Training výcviku.

15.5.2021

Aktivity s nadanými v době COVIDu (5.ZŠ, Mladá Boleslav)
15.5.2021 Zuzana Knesplová


Zpět