Pracovní listy z projektu „Nadání je třeba rozvíjet“ (Most 2000, o.s.)

PŘEČTĚTE SI

pracovní listy: dopis od autorů

dopis od autorů
( PDF soubor, 454 kB)

Projekt „Nadání je třeba rozvíjet“ (reg. č. CZ.1.07/1.2.35/02.0025), který byl řešen v období od 1. listopadu 2012 do 30. dubna 2014, byl podpořen Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt se zabývá problematikou vzdělávání nadaných žáků na základních školách a je veden snahou najít nové přístupy k vzdělávání nadaných žáků, aniž by byla omezena běžná výuka.

Již v názvu projektu je zachycena myšlenka, že každý člověk může být talentovaný a jeho talent by měl být objeven, podporován a dále rozvíjen, protože jen tak bude moci být správně využit.

Ve studijních materiálech naleznete:

  1. metodickou příručku pro pedagogické pracovníky,
  2. pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně základní školy.

Ve cvičeních je dostupných více než 100 sad interaktivních úloh pro nadané žáky, které doplňují tištěné materiály. Úlohy byly vytvořeny s cílem rozvíjet a prohlubovat znalosti a dovednosti nadaného žáka a současně ulehčit práci pedagoga. Přejeme vám co nejvíce radosti z práce s nadanými žáky a nadaným žákům radost z poznání. Nadání je třeba rozvíjet!

Pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně základní školy:

Další součásti publikace:

Metodická příručka a celá publikace ke stažení

Z následující tabulky si můžete stáhnout metodickou příručku a kompletní sadu pracovních listů do svého počítače. V druhém případě vede odkaz na veřejné úložiště Google Drive a jedná se o poměrně velký soubor! Chcete-li si raději stahovat pracovní listy jednotlivě, přejděte na stránku vybraného okruhu („Matematika a její aplikace“, „Český jazyk a literatura“, „Člověk a jeho svět“, „Environmentální výchova“ nebo „Nestandardní aplikační úlohy a problémy“, viz odkazy výše).

Název a odkaz na PDF soubor Autoři (abecedně podle příjmení) Velikost
souboru
ico Nadání je třeba rozvíjet:
Metodická příručka pro pedagogické pracovníky
Mgr. Dagmar Malinová
Ing. Petra Maršíčková
6,5 MB
ico Nadání je třeba rozvíjet:
Pracovní karty pro nadané žáky 1. stupně základní školy
doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.
PaedDr. Blanka Janáčková
Mgr. Roman Kroufek
Mgr. Dagmar Malinová
prof. RNDr. Jan Melichar, CSc.
89,1 MB