Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty 2017

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI), společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., spouští druhý ročník úspěšného programu „Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty“.

Radek Janhuba, M.A., Klára Kalíšková, Ph.D., Ján Palguta, Ph.D., Iryna Sabat, M.A., Michal Šoltés, M.A., Paul Whitaker, M.A., Lucie Zapletalová, M.A.
25.9.2017  —  11.12.2017
program je pro účastníky zdarma (je podpořen z prostředků MŠMT)
CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1

Tento 12týdenní kurz je určen pro nadané středoškoláky, kteří chtějí do hloubky porozumět ekonomii a naučit se používat výzkumnou metodologii v praxi. S pomocí výzkumníků CERGE-EI se studenti zapojí do konkrétního výzkumného projektu, naučí se používat metody výzkumu a získají zpětnou vazbu a podněty pro budoucí projekty. Výuka bude probíhat v anglickém jazyce jednou týdně od konce září do prosince 2017 v podvečerních hodinách na CERGE-EI.

Kurz probíhá v několika etapách. Úvodní hodiny představí studentům nejdůležitější ekonomické jevy a výzkumné metody, které budou potřebovat pro práci na vlastním skupinovém projektu. Účastníci si budou moci vybrat téma projektu a pracovat na něm s reálnými daty. Pro rok 2017 jsou připravená témata zaměřená na zdravotnictví, politiku, vzdělávání a životní spokojenost. Studenti také absolvují workshop anglického odborného projevu, který jim pomůže s prezentací výsledků jejich projektů.

Program je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V minulém roce se jej zúčastnili nejtalentovanější studenti z 11 pražských i mimopražských škol. Informace ze závěrečných prezentací loňského ročníku jsou dostupné na blogu CERGE-EI.

  • Ukázková hodina se uskuteční v CERGE-EI dne 11. září 2017. Zájemci (studenti i učitelé) se mohou hlásit na cergeei@cerge-ei.cz.
  • Počet míst je kapacitně omezený. Uzávěrka pro přihlášky je 18. září 2017.
  • Více informací, včetně jednoduché online přihlášky, naleznete na facebookovém eventu CERGE-EI, na www stránkách semináře, případně v přiloženém plakátu a letáku.

KE STAŽENÍ

Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty (září–prosinec 2017, Praha)

leták – v angličtině i v češtině
( PDF soubor, 149 kB)

Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty (září–prosinec 2017, Praha)

poster – v angličtině
( PDF soubor, 334 kB)

Související odkazy

Zpět