Podporujeme nadané děti pro budoucnost (Pardubice, 14. května 2018)

V pondělí 14. května 2018 se uskutečnil další vzdělávací seminář pro ředitele a zástupce škol v rámci projektu Supporting Gifted Children for the Future, tentokrát v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje.

Mgr. Alena Čiháková, Mgr. Pavla Všetečková
14.5.2018, 14:00  —  14.5.2018, 17:00
0 Kč
Krajský úřad Pardubického kraje, velký sál Jana Kašpara, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

Nejen nad otázkami, proč podporovat nadané žáky, k čemu to státu/obci bude, jak se nadaný žák projevuje, čím je specifická jeho osobnost, jak by měla probíhat spolupráce s rodiči žáka, se zamýšleli účastníci semináře „Podporujeme nadané děti pro budoucnost“, který se konal v pondělí 14. května 2018 v Pardubicích, v sídle Krajského úřadu Pardubického kraje. Vzdělávací akci připravila Mensa České republiky v rámci projektu, jehož generálním partnerem je společnost Verder, ve spolupráci s odborem školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Účastníci semináře měli možnost seznámit se také s aktuálními legislativními podmínkami a s novinkami ve vzdělávání mimořádně nadaných žáků, s ověřenými metodami práce s nadanými, s praktickými ukázkami práce pedagoga na 1. stupni ZŠ zaměřenými na rozvoj a podporu nadání žáků. Dozvěděli se rovněž o několika zdrojích metodických pomůcek a materiálů pro činnost v oblasti práce s nadaným a mimořádně nadaným žákem.    

Přítomní ředitelé základních škol se shodli na tom, že seminář byl pro ně velmi přínosný zejména svým praktickým zaměřením. V závěru setkání se rozvinula diskuse nad problematikou, jak získané poznatky a poté vlastní záměry uvést v praxi. A těmito otázkami by se rádi zabývali při dalším setkání, které by navazovalo na úspěšný seminář.

Mgr. Lenka Havelková
oddělení organizační a vzdělávání
odbor školství
Krajský úřad Pardubického kraje

Související odkazy


registrace byla ukončena, na akci je přihlášen dostatečný počet lidí

Seznam přihlášených:

  1. účastník (vloženo 19.4.2018, 7:15:56)
  2. účastník (vloženo 23.4.2018, 9:47:10)
  3. účastník (vloženo 23.4.2018, 12:46:29)
  4. účastník (vloženo 23.4.2018, 12:52:31)
  5. účastník (vloženo 23.4.2018, 13:49:03)
  6. účastník (vloženo 24.4.2018, 11:09:12)
  7. účastník (vloženo 24.4.2018, 16:27:44)
  8. účastník (vloženo 25.4.2018, 15:35:53)
  9. účastník (vloženo 26.4.2018, 21:20:00)
  10. účastník (vloženo 27.4.2018, 15:55:48)

Zpět