Zahrada badatelů otevřena!

V ZŠ Didaktis chceme rozvíjet i praktické dovednosti a propojovat je s běžným životem. Proto jsme se pustili do zkrášlení naší školní zahrady abychom se měli prostor, kde s žáky využívat znalosti zejména z předmětu Člověk a jeho svět.

3.5.2019, 9:00  —  3.5.2019, 14:00
Brno- Vinohrady

Už je to tady! Po roce příprav a chystání se nám otvírá ZAHRADA BADATELŮ! Symbolicky k oslavám Dne Země jsme vstoupili do nové etapy naší zahrady. Z místa, určeného dosud převážně k relaxaci, se tímto stává prostorem pro vzdělávání, badatelsky orientovanou výuku, práci s hlínou a rostlinami, přímé pozorování přírodních jevů, života rostlin a živočichů . 

Čtvrtek 25. 4. jsme společně zahájili ve společných prostorách školy, kde jsme si sdělili základní informace o Dnu Země, jeho významu a slavení. Pak už na nás čekal na zahradě zkušený zahradník, pan Růženecký, s nářadím a sazenicemi stromů. Každá třída se stala patronem jednoho ovocného stromu nebo keře. Úkolem třídy bylo společně zasadit svoji sazenici a také o ní zjistit co nejvíce informací. Tyto informace děti zpracovaly na společné plakáty, které jsou nyní vystaveny v prostorách u šaten.  Kromě sazenic stromů a keřů si každá třída osázela a osela svůj záhon, o který se v následujících měsících bude pečlivě starat, a následně sklízet plody svého úsilí.  

Nadšení, se kterým po celý den děti kopaly díry pro stromky, nosily vodu, sázely rostlinky, vysévaly semínka a hrabaly se v hlíně, samo vypovídá o tom, že to, co si každý sám prakticky vyzkouší, má pro nás tu největší vzdělávací hodnotu. Věříme, že radost z práce na zahrádce nás neopustí a těšíme se na další příležitosti, které nám naše zahrada bude nabízet, protože stromky a záhonky to nekončí:)

Zpět