Exkurze členů Klubů nadaných dětí a Dětské Mensy do Open Gate

V rámci spolupráce s The Kellner Family Foundation a školy Open Gate, které jsou generálními partnery Logické olympiády, uspořádala Mensa ČR jednodenní exkurzi pro členy Klubů nadaných dětí a Dětské Mensy přímo do areálu Open Gate. Účelem exkurze bylo nejen porozhlédnout se po areálu této unikátní školy, ale také poznat principy výuky a nasát jedinečnou atmosféru, která tam panuje.

Lenka Šnajdrová, e-mail: lenka.snajdrova@mensa.cz
28.1.2013, 10:00  —  28.1.2013, 15:00
zdarma
Open Gate - gymnázium a základní škola, s.r.o., Babice 5, 251 01

Exkurze se zúčastnilo 38 dětí a 23 dospělých – převážně učitelů a rodičů, kteří doprovázeli své ratolesti. Většina přihlášených pocházela z Klubů nadaných dětí na severní a střední Moravě, odkud byl vypravován autobus. Na trase Opava – Ostrava – Frýdek-Místek – Příbor – Hranice – Olomouc – Prostějov – Brno postupně nastoupilo do autobusu 47 lidí, kteří se těšili na nevšední zážitek. Nikdo se nenechal odradit časnou ranní hodinou odjezdu autobusu (z Opavy se vyjíždělo již v 3:35!) a všichni se spořádaně dostavili na dohodnutá místa srazu. Poměrně kuriózní situace však nastala v Brně: pan řidič šel s mírným podezřením zkontrolovat motor, něco se mu na něm nezdálo, chvíli se jej pokoušel opravovat a nakonec rezignovaně prohlásil, že autobus už dál nepojede. Organizátorům se nakonec podařilo sehnat náhradní autobus, nicméně naše výprava se zdržela o neuvěřitelné 2,5 hodiny. Důsledkem této nečekané situace bylo i nechtěné rozštěpení „české“ a „moravské“ části exkurze (královéhradeckým a pražským účastníkům se vlastními auty podařilo dorazit na místo včas). Místo plánovaného příjezdu v 10 h tedy dorazil autobus do Open Gate až v 12:30, proto byla prvním navštíveným místem jídelna (nepočítáme-li krátký proslov pana Cháry, zástupce ředitele, v místním divadelním sále). Řádně posilněni jsme se pak všichni společně vydali na prohlídku areálu.

Open Gate – osmileté gymnázium a základní škola – se v mnoha ohledech výrazně liší od drtivé většiny ostatních českých škol. Open Gate je soukromá škola internátního typu, žáci a studenti musí povinně nosit školní uniformy, výuka probíhá dvojjazyčně (ve vyšších ročnících gymnázia pak výhradně v angličtině) a velký důraz je kladen na veřejně prospěšné činnosti a mimoškolní aktivity. Škola byla vybudována za finanční účasti někdejší Nadace Educa (roku 2011 přejmenované na The Kellner Family Foundation) a manželé Kellnerovi dodnes značnou měrou přispívají na studium mnoha zdejších žáků a studentů.

Mnoho lidí má o Open Gate v důsledku mediální masáže poněkud zkreslenou představu a vnímá ji jako „školu pro děti miliardářů“, ale není tomu tak. Pan Chára nám ve stručnosti vysvětlil filozofii školy a provedl nás osobně po areálu, abychom si mohli utvořit vlastní názor. Přijímací řízení se koná jak do primy osmiletého gymnázia, tak do první třídy základní školy: zájemců je totiž tolik, že nabídka volných míst zdaleka nestačí uspokojovat poptávku (na 18 míst v první třídě loni připadalo 160 zájemců). Náročným přijímacím řízením pochopitelně projdou jen ti nejlepší, a teprve potom je potřeba zvažovat, zda je studium ve finančních možnostech rodiny: na gymnáziu činí měsíční školné přibližně 23 tisíc Kč (v případě denního dojíždění), resp. 47 tisíc Kč (v případě internátního typu studia). Nezávisle na přijímacím řízení se koná stipendijní řízení, ve kterém zástupci nadace The Kellner Family Foundation posuzují oprávněnost žádosti o sociální stipendium. Od otevření gymnázia poskytla nadace zhruba 80 % studentů plný nebo částečný příspěvek na úhradu školného; díky tomu mají možnost studovat na Open Gate i talentované děti z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i úplných rodin s nízkými příjmy.

Život v Open Gate má svůj pevný řád. Studenti jsou již od počátku vedeni k tomu, aby si uvědomovali svou odpovědnost vůči společnosti, ve které žijí. V průběhu studia se studenti povinně účastní celé řady veřejně prospěšných činností, jako je např. výpomoc v domovech pro seniory, výuka angličtiny na základních školách apod. Nabídka povinně volitelných mimoškolních činností každoročně obsahuje několik desítek nejrůznějších aktivit a upravuje se podle zájmu studentů. Mimoškolní aktivity jsou pro studenty Open Gate koncipovány jako ucelený program, který jsou naplňovány předpoklady pro splnění požadavků uznávaného britského programu The Duke of Edinburgh Award Scheme (Cena vévody z Edinburghu). Naplnění požadavků tohoto programu výrazně usnadňuje absolventům Open Gate vstup na renomované britské univerzity.

Internátní typ studia je určen studentům osmiletého gymnázia (tedy nikoli žákům základní školy). Je až s podivem, kolik jedenácti- či dvanáctiletých děti se dokáže vyrovnat s odloučením od rodiny a naučit se žít mezi svými vrstevníky a vychovateli. Starší studenti ze vzdálenějších měst odjíždějí domů za rodinou většinou jednou za měsíc, ti mladší zhruba jednou za dva týdny. Dvoulůžkové pokoje jsou zařízeny moderně, ale nijak honosně. Studenti si své pokoje uklízejí sami (mladší děti pod dozorem vychovatelů) a o víkendu si také sami vaří v kuchyňkách na ubytovně. Od pondělí do pátku je v kantýně k dispozici pětkrát denně jídlo, které splňuje požadavky na zdravou výživu.

Studium na této prestižní škole však ani zdaleka není pro každého; odhlédneme-li od přísných kritérií přijímacího řízení a nejistoty ohledně financování studia, musíme stále brát v úvahu značné psychické nároky, které jsou kladeny na každého studenta. Studenti v Open Gate jsou všichni nadprůměrní a není snadné obstát v této konkurenci. Pro mnohé z nich není snadné (alespoň zpočátku) vyrovnat se s internátním stylem života. Vedení Open Gate otevřeně přiznává, že někteří méně odolní jedinci se studiem na Open Gate skončili právě kvůli značné psychické zátěži, se kterou se museli vyrovnávat. Na druhé straně však lze konstatovat, že absolventi Open Gate jsou sebevědomí mladí lidé, kterým nečiní potíže prosadit se v tvrdé konkurenci.

Z Open Gate jsme odjížděli s pocity, které lze jen těžko popsat (a samozřejmě i vnímání této školy je pro každého silně subjektivní). Můj osobní zážitek bych popsala snad jako směsici obdivu k provozovatelům i studentům této školy a přehodnocení mylného názoru (tolik rozšířeného v české společnosti), že Open Gate je určena dětem zbohatlíků, nehledě na jejich píli a schopnosti. Chcete-li si udělat svůj vlastní názor, jeďte se do Open Gate podívat sami. Vedení školy pořádá pravidelné dny otevřených dveří a hosté jsou vítáni. Více informací se dozvíte na http://www.opengate.cz.

Související odkazy

 
 
Exkurze členů KND a DM do Open Gate
28.1.2013 Lenka Šnajdrová
vstup do areálu Open Gate
vstup do areálu Open Gate
budova školy
budova školy
divadlo
divadlo
úvodní slovo v divadle
úvodní slovo v divadle
úvodní slovo v divadle
úvodní slovo v divadle
vnitřní prostory gymnázia
vnitřní prostory gymnázia
vnitřní prostory gymnázia
vnitřní prostory gymnázia
mapa výměnných pobytů studentů
mapa výměnných pobytů studentů
Petr Chára, zástupce ředitele (uprostřed)
Petr Chára, zástupce ředitele (uprostřed)
nástěnka ve třídě
nástěnka ve třídě
výuka na základní škole
výuka na základní škole
dospělý doprovod dětí
dospělý doprovod dětí
Jiří Luka, zástupce ředitele pro ZŠ
Jiří Luka, zástupce ředitele pro ZŠ
(zleva) Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová, Jiří Luka
(zleva) Tomáš Blumenstein, Hana Kalusová, Jiří Luka
výuka na základní škole
výuka na základní škole
výuka na základní škole
výuka na základní škole
dotazy účastníků exkurze
dotazy účastníků exkurze
dotazy účastníků exkurze
dotazy účastníků exkurze
hospodářské budovy
hospodářské budovy
poníci se vracejí z vycházky
poníci se vracejí z vycházky
jedna ze studentských ubytoven
jedna ze studentských ubytoven
chodba v ubytovně
chodba v ubytovně
kuchyňka pro studenty v ubytovně
kuchyňka pro studenty v ubytovně
kuchyňka pro studenty v ubytovně
kuchyňka pro studenty v ubytovně
pestrý výběr zájmových činností
pestrý výběr zájmových činností
knihovna
knihovna
knihovna
knihovna
areál Open Gate
areál Open Gate
areál Open Gate
areál Open Gate
areál Open Gate
areál Open Gate
cesta autobusem
cesta autobusem

Zpět