Jiné akce

Tajemství lidského těla

8.10.2022, 9:30  —  22.1.2023, 12:30
6500,- / pololetí
Talentpoint Nedvědovo náměstí – Podolská vodárna, Praha 4 Podolí

Tajemství lidského těla je ideální aktivitou pro všechny zvídavé děti od 7 let, které své rodiče běžně trápí otázkami typu „Proč je krev červená?“ nebo „Jak funguje mozek?“.  Každá lekce je zaměřena na jednu část lidského těla a kombinuje v sobě jak rozšiřování znalostí o jeho částech, tak i zkoumání jeho fungování na sobě, virtuálních simulacích a modelech, které si děti v mnoha případech samy vyrobí a poté odnesou domů.

Kurz má celkem 8 lekcí, 4 v každém pololetí. Lekce probíhá jedenkrát za měsíc (8. 10., 12. 11., 10. 12. 2022 a 14. 1. 2023), trvá 3 hodiny (9:30-12:30) a je zaměřená na 1 část lidského těla.

Lekce je určena pro minimálně 3, maximálně však 6 dětí a základem je individuální přístup a pomoc každému účastníkovi dle jeho schopností a zájmu. Kurzy jsou vhodné pro děti od 7 let (2. třídy), ale vždy záleží na individuálních schopnostech a zájmu dítěte.


Technické soboty

15.10.2022, 9:30  —  7.1.2023, 13:00
7500,-/pololetí
Veolia, Podolská vodárna, Praha 4 Podolí

Technické soboty to je mix kroužků Intellectus – Malého informatika, Malého badatele a Malého programátora. 

Celkem za sobotní setkání budeme mít vždy 3 hodiny kroužků v hodinových blocích. Za pololetí se sejdeme celkem 4x (15. 10., 5. 11., 3. 12. 2022, 7. 1. 2023).

Technické soboty se otevírají od minimálně 3 dětech, maximum je ale 6 účastníků.
Látka bude individuálně přizpůsobena skupince, která se sejde na kroužku.
Vhodné pro děti od 8 do 15 let.


On-line kroužek pro děti Malý programátor 1

19.10.2022, 17:00  —  25.1.2023, 18:00
6500,-/pololetí (12 lekcí)
celá ČR

V rámci online kroužku Malý programátor 1 se děti seznámí s úvodem do programování, který je vhodný i pro začátečníky.

Kurz je přístupný úplným začátečníkům bez jakýchkoliv zkušeností s programováním.

Studenti si hravou formou osvojí základy algoritmizace.

Výuka základů programování probíhá nejen v prostředí Scratch, oceňované výukové aplikaci od MIT.

Výstupem kurzu je vlastní počítačová hra, kterou si studenti sami naprogramují a další vlastní projekty, na kterých se během výuky učí programovat.

Během pololetí proběhne 12 lekcí á 60 minut. Každá lekce obsahuje online materiály a úkoly, které jsou dětem k dispozici po celou dobu kurzu. Online lekce probíhají ve smluvený čas s lektorem, kde se v reálném čase děti mohou zeptat na cokoliv je zajímá, co nepochopily nebo samy nezvládly vyřešit.

Vhodné pro děti od 8 let.


Fyzika pro každého

22.10.2022, 9:30  —  15.1.2023, 12:30
6500,- / pololetí
Veolia, Nedvědovo náměstí, Podolská vodárna, Praha 4 Podolí

Zajímá vás, jak funguje svět kolem nás a rádi zkoušíte něco nového?
Fyzika pro každého je výběr nejoblíbenějších pokusů prováděných na našich kroužcích, ale zároveň jsou v náplni experimenty, které jste pod Intellectusem dosud neviděli. Aktivita je určená pro děti se zájmem o fyziku jako celek.

Individuální program pro minimálně 3 a maximálně 6 dětí zaručuje lektorovu pozornost každé iniciativě dítěte. Úroveň kroužku bude přizpůsobena schopnostem dětí. Každá lekce je zaměřena na názorné zkoušení pokusů. 

Za pololetí se uskuteční 4 setkání po 3 hodinách (22. 10., 19. 11., 17. 12. 2022 a 21. 1. 2023).


» Archiv