Den otevřených dveří a testování IQ na Mensa Gymnáziu

Zveme všechny zájemce o studium na naše Dny otevřených dveří, které se uskuteční ve středu 7. 12. 2022 a 1. 2. 2023.

Marcela Fatrová (informace o škole), Zuzana Poláková (testování IQ)
1.2.2023, 10:00  —  1.2.2023, 15:30
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Od 10 do 12 hodin proběhne prezentace o škole, dále návštěvníky seznámíme s průběhem přijímacího řízení, s našimi aktivitami, s koncepcí rozvoje kompetence k učení, s prací školního poradenského centra (školní psycholožka, speciální pedagožka), s tandemovou výukou a činností některých našich kroužků. Od 12:15 do 13:50 budou probíhat ukázkové hodiny, od 14 hodin se bude konat testování IQ pro zájemce (jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130 bodů) a současně bude probíhat Herní odpoledne, jehož součástí bude ukázka aktivit studentů – turnaj v piškvorkách, dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách. Návštěvníci si budou moci zkusit pracovat s hlasovacím zařízením a prohlédnout si práce studentů. Také uvidí zajímavé fyzikální, chemické a biologické pokusy. Součástí Dne otevřených dveří bude i malé občerstvení.

Zájemce o IQ testování upozorňujeme, že pro bezproblémové a včasné zaslání výsledků IQ testů uchazečů o studium je nutné předem se přihlásit na webu Mensy ČR, abychom připravili dostatek testovacích sešitů a archů. Cena: 200 Kč pro děti. 

Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, kteří by rádi studovali ve škole, která dává mimořádně nadaným studentům možnost uplatnit svůj potenciál. Těšíme se na vás!

Pro všechny uchazeče a zájemce o studium a jejich rodiče byla na webové stránky školy přidána sekce FAQ – často kladené otázky, kde jsme vybrali několik opakujících se dotazů při prezenčních dnech otevřených dveří a odpověděli na ně. Také všem uchazečům a zájemcům o studium doporučujeme podrobně prostudovat naše webové stránky a zhlédnout TV spot o škole.

Pro všechny uchazeče a zájemce naši žáci vytvořili online virtuální prohlídku školy, kterou najdete také na webových stránkách školy.

Zpět