Pedagogická činnost s nadanými předškoláky

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných dětí, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných dětí. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného dítěte, čímž zároveň podporují rozvoj nadání ostatních dětí ve skupině.

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
22.3.2013, 8:30  —  22.3.2013, 12:30
500 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Brno, Křížová 86/22, 603 00 Brno

Ve vzdělávacím programu jsou aplikovány prvky aktivizujících výukových metod, např. otevřená diskuse, skupinová práce, pojmová mapa, brainstorming, rozbory kazuistik.

Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin

Organizační garant:

  • Mgr. Jitka Manová, e-mail: manova@nidv.cz, tel.: +420 543 541 248, +420 775 571 631

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět