Pedagogická činnost s nadanými předškoláky

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných dětí, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných dětí. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného dítěte, čímž zároveň podporují rozvoj nadání ostatních dětí ve skupině.

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
5.4.2013, 9:00  —  5.4.2013, 13:00
500 Kč
ZŠ Jičín, Železnická č.p. 460, 506 01 Jičín

Ve vzdělávacím programu jsou aplikovány prvky aktivizujících výukových metod, např. otevřená diskuse, skupinová práce, pojmová mapa, brainstorming, rozbory kazuistik.

Organizační garant:

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět