Pedagogická činnost s nadanými předškoláky

Vzdělávací program, který je určen pedagogům MŠ, se zaměřuje na problematiku výchovy a vzdělávání nadaných dětí předškolního věku. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných dětí, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných dětí. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného dítěte, čímž zároveň podporují rozvoj nadání ostatních dětí ve skupině.

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
6.5.2013, 8:30  —  6.5.2013, 13:30
420 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Ostrava, Blahoslavova 1576/2, 702 00 Ostrava

Ve vzdělávacím programu jsou aplikovány prvky aktivizujících výukových metod, např. otevřená diskuse, skupinová práce, pojmová mapa, brainstorming, rozbory kazuistik.

Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin

Organizační garant:

  • Danuše Lewinská, e-mail: lewinska@nidv.cz, tel.: +420 596 120 454, +420 775 571 654

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět