Pedagogická činnost s nadanými žáky na základní škole

Vzdělávací program, který je určen pedagogům ZŠ, je zaměřen na problematiku identifikace a vzdělávání nadaných žáků na ZŠ. Úvodní blok je věnován základní koncepci nadání a talentu s návazností na informace o informačních zdrojích. Navazující blok programu pak řeší typické charakteristiky nadaných dětí a jejich možné problémy ve školním prostředí.

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
21.3.2013, 8:30  —  21.3.2013, 15:15
550 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Brno, Křížová 86/22, 603 00 Brno

Vzhledem ke specifickým vzdělávacím potřebám nadaných dětí budou pedagogům zároveň popsány a diskutovány možné vzdělávací úpravy v prostředí běžné třídy ZŠ. Posluchači si doplní a porovnají používání vhodných výukových metod a dalších strategií podporujících rozvoj nadání žáků. V semináři budou aplikovány prvky aktivizujících výukových metod, pojmová mapa, kasuistiky aj.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Organizační garant:

  • Mgr. Jitka Manová, e-mail: manova@nidv.cz, tel.: +420 543 541 248, +420 775 571 631

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět