Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na základních školách

Vzdělávací program, který je určen pedagogům prvního i druhého stupně ZŠ, se zaměřuje na problematiku inkluzivního vzdělávání nadaných žáků na základních školách. V úvodu se posluchači naučí rozpoznat typické projevy nadaných žáků, na základě kterých jsou společně definovány specifické edukační potřeby nadaných žáků. Hlavní pozornost je dále věnována praktickému nácviku vybraných edukačních metod a přístupů, které vedou k inkluzi nadaného žáka, čímž zároveň podporují rozvoj nadání všech žáků třídy.

Mgr. Eva Machů, Ph.D.
8.4.2013, 8:30  —  8.4.2013, 15:30
590 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Zlín, Potoky č.p. 267, 760 01 Zlín

V průběhu vzdělávacího programu jsou aplikovány prvky aktivizujících výukových metod, např. otevřená diskuse, skupinová práce, pojmová mapa, brainstorming, rozbory kazuistik.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin

Organizační garant:

  • Ing. Kateřina Machů, machu@nidv.cz, tel.: +420 577 432 559, +420 775 571 634

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět