Jak rozvíjet rozumové schopnosti u dětí předškolního věku

Cílem semináře je upevnit teoretické znalosti a praktické dovednosti pedagogů v oblasti rozvoje rozumových schopností dětí předškolního věku. Seznámit účastníky semináře s možnostmi, jak nenásilnou formou odhalovat děti s vyšším kognitivním potenciálem a úspěšně s nimi pracovat v běžných mateřských školách.

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.
16.10.2013, 9:00  —  16.10.2013, 13:00
700 Kč
budova Nakladatelství Portál, Klapkova 26/2, 182 00 Praha 8, Praha-Kobylisy

Součástí semináře je také prezentace a praktické využití didaktických her, pomůcek a metodických materiálů, nácvik vytváření vlastních výukových materiálů a diskuse nad konkrétními situacemi v praxi.

Bližší informace a on-line přihláška:

Kontakt:

Související odkazy

Zpět