Seminář Tvorba logických úloh

POZOR, DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Tento seminář je určen učitelům. Zájemci o účast v soutěži Logická olympiáda 2013 měli možnost registrovat se na stránkách www.logickaolympiada.cz během srpna a září 2013. Registrace do Logické olympiády 2013 je nyní uzavřena, dodatečné registrace nejsou možné. Děkujeme za pochopení.

Hlavním lektorem bude PhDr. Eva Patáková z Katedry matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která se na tvorbu úloh odborně specializuje. Je členkou Úlohové komise Matematické olympiády, členkou Mensy ČR, na mezinárodní úrovni se zapojuje do přípravy soutěže Matematický klokan a rovněž vyučuje matematiku na Mensa gymnáziu. Podrobné informace o programu atd. najdete v dolní části této pozvánky.

Přihlašujte se prosím co nejdříve, maximální počet účastníků je omezen na 30. Další přihlášení se budou zobrazovat pod čarou a budeme s nimi počítat jako s případnými náhradníky, kdyby se uvolnilo místo. Současně s přihláškou zasílejte platbu registračního poplatku na účet č. 2700060273 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, které jste vyplnili v přihlášce.

PhDr. Eva Patáková
25.11.2013, 10:15  —  25.11.2013, 14:30
450 Kč; školy spolupracující s Mensou a školy mající finalistu LO: 300 Kč
Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Podrobnější informace

Seminář se bude zabývat různými způsoby tvorby úloh pro nadané žáky (např. metoda „Co když ne-?“, využití kreativních technik, ...). Vše bude dokládáno na množství netradičních úloh. Dále bude ukázán způsob, jak pomocí tvorby úloh jako konkrétní aktivity pro žáky rozvíjet tvořivost, matematické dovednosti i schopnost kooperace žáků.

Seminář je cílen převážně na učitele druhého a třetího stupně školy. Zúčastnit se mohou i učitelé prvního stupně, protože metody prezentované na semináři jsou obecné a dobře použitelné i pro mladší děti. Je však třeba počítat s tím, že veškeré ukázkové úlohy budou z látky stupně druhého a třetího.

Související odkazy


On-line přihlašování je uzavřeno. Chcete-li se přesto pokusit přihlásit (to lze pouze v případě, že je ještě volná kapacita), kontaktujte prosím organizátora přímo. Příslušný kontakt najdete výše.

Seznam přihlášených:

Zpět