Konference Mensa pro rozvoj nadání – listopad 2012

Jak rozpoznat nadané dítě a podpořit jeho rozvoj? Konference v Prostějově nabídla návody a odpovědi.

doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D., PhDr. Hana Halfarová, Mgr. Božena Kučková, Mgr. Lenka Valentová, Mgr. Romana Divínová, Mgr. Miloslav Hubatka, Ing. Tomáš Blumenstein, PaedDr. Jiří Rozehnal a další
9.11.2012, 8:30  —  9.11.2012, 16:00
Program konference je zdarma. Příspěvek 130 Kč pokrývá oběd, kávu a vodu po celý den.
Národní dům, Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov

Poděkování za konferenci Mensa pro rozvoj nadání

Miloslav Hubatka

Dovolte mi poděkovat organizátorům konference Mensa pro rozvoj nadání. Sám ze své vlastní zkušenosti vím, jak je těžké a náročné takovou velkou akci nejen naplánovat, ale hlavně zrealizovat.

celý článek...

„Pro rozvoj a péči o nadané děti neexistuje žádná příručka, žádný návod, jak to dělat. Každá škola a každý učitel si sami hledají svou cestu. Ti, které to opravdu zajímá, dostali díky konferenci čas a prostor, aby se setkali, získali nové informace a zkušenosti a navázali spolu kontakt,“ řekla Dana Havlová o akci, která v pátek 9. listopadu přivedla do přednáškového sálu Národního domu v Prostějově více než stovku učitelů, zástupců mensovních klubů nadaných dětí i zainteresovaných rodičů z celé republiky. V nabitém programu získali spoustu teoretických znalostí a navíc i řadu praktických návodů, jak nadané děti poznat a jak s nimi pracovat.

„Jsem hlavně rád, že se nám sem jako přednášející podařilo dostat opravdu špičkové odborníky. A příjemně překvapen jsem z počtu přihlášených účastníků. Přece jen je to hodně specifické téma, které zatím obecně není považováno za důležité. Což je z mého pohledu krátkozraké, protože právě péče o nadané děti může společnost hodně posunout,“ konstatoval předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein, který konferenci společně s Hanou Kalusovou a Danou Havlovou nejen zorganizoval a uváděl, ale také na ní vystoupil s příspěvkem, který posluchače aktivně zapojil do dění. V odpoledním volitelném programu jim přiblížil téma enigmatických otázek, rozvíjejících divergentní myšlení a hned jich také několik položil. Mozkové synapse u některých dostaly zabrat, ale to vlastně bylo účelem této prezentace...

KE STAŽENÍ

Konference Mensa pro rozvoj nadání

letáček s podrobným programem
(pdf PDF soubor, 200 kB)

Konferenci Mensa pro rozvoj nadání zahájila Šárka Portešová z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny při brněnské Masarykově univerzitě. Mluvila především o tom, jak rozpoznat nadané dítě, zvláště když se jedná o dítě s takzvanou dvojí výjimečností, které je kromě mimořádného nadání zatíženo různými poruchami učení. Přes tyto poruchy pak učitelé často nevidí, že dítě v něčem velmi vyniká, a tento jeho talent nerozvíjejí.

V dalším průběhu konference pak mimo jiné vystoupili zástupci škol, v nichž se s nadanými dětmi úspěšně pracuje. Posluchači od nich dostali především praktické návody, týkající se legislativy, provozu a náplně výuky tříd pro nadané děti. „Jezdím po školách v celé České republice a v řadě z nich už se o tuto problematiku aktivně zajímají. Na třech už to umí opravdu dobře, a proto jsme je také pozvali. Patří k nim olomoucká ZŠ Hálkova, znojemská ZŠ a MŠ JUDr. Josefa Mareše a 8. ZŠ z Frýdku - Místku,“ upřesnil Tomáš Blumenstein.

Jiří Rozehnal z 8. ZŠ Frýdek-Místek mluvil v závěrečné přednášce nejen o tom, jak prakticky „rozjet“ třídu pro nadané děti, ale shrnul také důvody, proč o to vůbec usilovat: „O děti s různými handicapy a znevýhodněními už se umíme postarat, ale u nadaných dětí převládá názor, že to nepotřebují. Proč pomáhat někomu, komu již bylo dáno? Jistě, je to legitimní názor, ale já jej nezastávám. Nadané děti si podporu zaslouží, a když se jejich potenciál podaří podchytit a rozvinout, jednou to společnosti bohatě vrátí,“ řekl Jiří Rozehnal.

A jak byli s konferencí spokojeni její účastníci? „Po dlouhé době jsem jsem zažila akci, na které mě zaujaly úplně všechny příspěvky. Děkuji,“ napsala do dotazníku jedna z učitelek. „Jsem spokojená se vším - s organizací, s prostředím, s výběrem témat a jejich prezentací,“ zhodnotila konferenci vedoucí klubu nadaných dětí Romana Poloprutská, která do Prostějova přijela z Malšovy Lhoty u Hradce Králové. A v podobném duchu se nesly všechny reakce. Organizátoři tak už dnes mohou přemýšlet o tom, kdy a kde se podobná akce uskuteční v příštím roce.

Lenka Sehnalová (lenka.sehnalova@mensa.cz)

 

Prezentace ke stažení

Přinášíme Vám prezentace přednášejících, kteří dali souhlas ke zveřejnění.

Název přednášky Přednášející Velikost
ico Rozvoj nadaných žáků - strategie a rozvoj školy

Mgr. Miloslav Hubatka

(ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo)

7,72 MB
ico Enigmatické otázky, rozvoj divergentního myšlení

Ing. Tomáš Blumenstein

(předseda Mensy ČR)

238,66 kB
Vzdělávání nadaných žáků na 1. stupni ZŠ:

Mgr. Romana Divínová, Mgr. Lenka Valentová

(ZŠ Hálkova, Olomouc)

 

Související odkazy

Konference Mensa pro rozvoj nadání (listopad 2012)
10.11.2012 Lenka Šnajdrová
Část organizačního týmu
Část organizačního týmu
Přednáškový sál
Přednáškový sál
Přednáškový sál
Přednáškový sál
Salónek s občerstvením
Salónek s občerstvením
Salónek s občerstvením
Salónek s občerstvením
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Registrace účastníků
Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR (vlevo) a Miroslav Pišťák, primátor města Prostějova (vpravo)
Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR (vlevo) a Miroslav Pišťák, primátor města Prostějova (vpravo)
doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D.
IT zázemí: Tomáš Blumenstein a Lenka Šnajdrová
IT zázemí: Tomáš Blumenstein a Lenka Šnajdrová
Obecenstvo
Obecenstvo
PhDr. Hana Halfarová
PhDr. Hana Halfarová
Obecenstvo
Obecenstvo
Mgr. Božena Kučková
Mgr. Božena Kučková
Obecenstvo
Obecenstvo
Obecenstvo
Obecenstvo
Mgr. Romana Divínová (vlevo), Mgr. Lenka Valentová (vpravo)
Mgr. Romana Divínová (vlevo), Mgr. Lenka Valentová (vpravo)
Mgr. Romana Divínová (vlevo), Mgr. Lenka Valentová (vpravo)
Mgr. Romana Divínová (vlevo), Mgr. Lenka Valentová (vpravo)
Mgr. Miloslav Hubatka
Mgr. Miloslav Hubatka
Mgr. Miloslav Hubatka
Mgr. Miloslav Hubatka
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein
Obecenstvo, přednáška T. Blumensteina
Obecenstvo, přednáška T. Blumensteina
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein
PaedDr. Jana Klodnerová
PaedDr. Jana Klodnerová
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein
Mgr. Ludmila Havlíková
Mgr. Ludmila Havlíková
Mgr. Renáta Muchová
Mgr. Renáta Muchová
PaedDr. Jiří Rozehnal
PaedDr. Jiří Rozehnal
PaedDr. Jiří Rozehnal
PaedDr. Jiří Rozehnal
Mgr. Blanka Krausová, Ing. Tomáš Blumenstein
Mgr. Blanka Krausová, Ing. Tomáš Blumenstein
Mgr. Blanka Krausová
Mgr. Blanka Krausová
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein
Ing. Tomáš Blumenstein

Zpět