Den otevřených dveří, herní odpoledne a testování IQ na Mensa Gymnáziu

Zveme všechny zájemce o studium na Den otevřených dveří na Mensa Gymnáziu, který je doprovázen dalšími mensovními aktivitami.

Mgr. Marcela Fatrová, e-mail: zastupce@mensagymnazium.cz, tel. +420 257 328 786
20.11.2013, 10:00  —  20.11.2013, 15:00
Mensa Gymnázium, Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17

Den otevřených dveří

  • V rámci dne otevřených dveří seznámíme uchazeče s chodem školy, návštěvníci se budou moci zúčastnit výuky od 10:15 do 13:45 hodin, prohlédnou si práce studentů a mohou hovořit se zástupci školy.
  • Den otevřených dveří je určen hlavně pro žáky 5. tříd ZŠ, budoucí primány, a pro uchazeče o studium na vyšším stupni gymnázia v budoucí kvintě, ale navštívit nás mohou i zájemci o studium v jiných ročnících, kteří by rádi studovali ve škole, která dává možnost mimořádně nadaným studentům uplatnit svůj potenciál.

Více informací najdete na www.mensagymnazium.cz.

Herní odpoledne

  • Od 12 hodin organizuje školní Klub deskových her Herní odpoledne, kde si budou moci zájemci zahrát známé i méně známé deskové hry a vyzkoušet si logické myšlení při různých hlavolamech a kvízech.

Testování IQ

  • Od 14 hodin proběhne testování IQ, neboť jednou z podmínek pro přijetí na naši školu je IQ nad 130.
  • Testy IQ budou probíhat v Mensa gymnáziu, které sídlí v ZŠ J. Wericha, Španielova 1111, Praha 6 - Řepy.
  • Hlavní vchod do ZŠ není vchodem do gymnázia; je třeba budovu obejít zezadu a u tělocvičen už najdete vstup do gymnázia.
  • U osob mladších 15 let je nutný písemný souhlas rodičů (zákonného zástupce) ( PDF soubor ke stažení, 80 kB).
  • Cena testování: 290,- Kč (dospělí), 190,- Kč (děti a studenti do 26 let po předložení dokladu o studiu, např. ISIC); sleva 50 Kč, pokud v on-line testu Mensy ČR obdržíte výsledek IQ nad 130. Pro uplatnění slevy je potřeba na testování přinést vytištěnou stránku s výsledkem.

Více informací najdete na testovani.mensa.cz.

Související odkazy

Zpět