Konference Mensa pro rozvoj nadání – listopad 2014

Tradiční konference Mensa pro rozvoj nadání i tentokrát přinesla nové poznatky, zkušenosti a podněty pro školy, kluby, kroužky i rodiny. V následující reportáži uvádíme zároveň i odkazy na související webové stránky.

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D., prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., MUDr. Zuzana Ludvíková, doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Ing. Tomáš Blumenstein, Mgr. Dana Havlová, Mgr. Vladimíra Ottomanská, PhDr. Věra Olšáková a další
19.11.2014, 8:30  —  19.11.2014, 17:00
Národní dům, Vojáčkovo nám. 218/1, 796 01 Prostějov

KE STAŽENÍ

Konference Mensa pro rozvoj nadání - listopad 2014

letáček s podrobným programem
(pdf PDF soubor, 139 kB)

PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. ve své přednášce „Jak rozvíjet intelektové schopnosti dětí“ (viz Prezentace ke stažení) představila dva projekty pro předškolní děti – Mensa a NTC systém učení a Fort IQ – které pro práci s dětmi přinášejí velké množství podnětů, potřebných k intelektuálnímu rozvoji. Její neurologická argumentace je alarmující a přesvědčivá: do 6-7 let věku je mozek ze 70 % hotov; u dětí z bilingvních rodin zaznamenala v tomto věku vyšší hladinu intelektu proti ostatním a přičítá to právě mnoha podnětům, daným dvojjazyčností – dítě zpracovává nejen vjemy sluchové, ale i gesta a mimiku (také v MŠ s rodilým mluvčím) a rozlišuje, jak má hovořit s mámou, tátou, paní učitelkou či rodilým mluvčím; zajímavý byl příklad uvedený dalším lektorem, kdy 3letá holčička z česko-slovenského prostředí tatínkovo pojmenování květiny (pupava) spontánně „tlumočila“ mamince (pampeliška).

Dr. Fořtíková vytváří pracovní listy, jejichž prostřednictvím lze intelekt malých dětí rozvíjet a zároveň je připravit na školní docházku. Jsou zaměřeny na 10 oblastí a jejich zvládnutí znamená školní zralost. Pracovní listy nejsou o nudném vybarvování, obsahují motivaci, dětem se líbí a určitě hodně cenné je to, že se s nimi zklidní a učí se soustředění, ať už v mateřské škole, základní škole nebo doma – tam je navíc bonus hezké komunikační chvilky dítě – rodič. Dříve nedoporučované seznamování s písmeny a číslicemi před školou podle dr. Fořtíkové naopak do předškolního období patří, aby čtení během 1. třídy mohlo být zcela zvládnuto. Podrobnosti uvádí ve své nové knize Rozvoj rozumových schopností u dětí v MŠ, doporučuje i enigmatické hádanky a další zajímavé úkoly na webu Mensy a Dětské Mensy a uvádí burcující zjištění – více podněty je většího pokroku dosaženo u běžné populace než u mimořádně nadaných.

Další slova jsou zbytečná, na řadě jsou činy – ve školkách, rodinách a pak i ve škole, kroužcích, klubech. V mateřských školách dnes působí přes 1000 učitelek vyškolených pro metodu NTC dr. Rajoviče (vystoupil na březnové konferenci Mensy). I na této konferenci se blok pro MŠ věnoval problematice NTC systému učení (MŠ Čs. exilu, Ostrava, MŠ Kvítek, Černošice), zatímco blok pro ZŠ se zabýval prací s nadanými dětmi ve školách (ZŠ Jana Železného v Prostějově, ZŠ Čtyřlístek, Uherské Hradiště, ZŠ Zlín - Malenovice), klubech i školách pro nadané děti (OPEN GATE, Mensa gymnázium), zajímavá je spolupráce s vysokými školami, umožňující nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů dětí (Klub nadaných dětí Olomouc, Science centrum Pevnost poznání - vzniká rekonstrukcí objektu bývalého dělostřeleckého skladu přímo v srdci Olomouce).

Dr. Fořtíkovou vystřídal prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. (Hejného metoda výuky matematiky) s neméně aktuální problematikou – vyučování matematice konstruktivisticky. Hejného metodou už matematiku učí hodně škol, ale vystoupení autora bylo velmi přínosné zajímavými podrobnostmi o použití metody v praxi a o její účinnosti. Nové učebnice už se píší i pro 6. a 7. ročník a počítá se s pokračováním i na středních školách. Stejné principy by byly užitečné i při výuce vysokoškolské matematiky.

Pilířem je – podle prof. Hejného – milující paní učitelka a vhodný soubor úloh; žák dospívá k poznání jejich řešením, nikoli pasivním vstřebáváním hotových poznatků. Důležitá je diskuse mezi žáky, akustická absence učitele při ní je plusem. Na příkladech bylo ukázáno, jak nevhodný vstup učitele nebo jeho předčasné závěry mohou přerušit myšlenkový pochod žáka právě na nejlepší cestě k pochopení.

A vhodný soubor úloh? K jeho vytvoření je třeba hlubokých znalostí vývoje matematického poznání, aby jednotlivec mohl zkráceně zopakovat cestu, kterou k pojmu urazilo lidstvo. Připravují se proto problémové úlohy, jejichž řešením žák zvládne učivo o dělitelnosti, zlomky i jednotky veličin lépe než dosud, kdy mu jsou poznatky sdělovány. Že se myslí na dostatečnou motivaci, je z úloh vidět: Kdy budeš mít kilo dnů? Trvá hodina matematiky déle nebo kratší dobu než milirok? Kdo vymyslí, aby některé z čísel, vytvořených číslicemi 2, 3, 5, bylo dělitelné třemi, dostane jedničku. Pokud vám žák ve třídě odpoví jako prof. Hejnému – a dostanu jedničku, i když dokážu, že to není možné?, můžete se radovat, že dobré semínko vzklíčilo. Účastníci konference poděkovali profesoru Hejnému dlouhotrvajícím potleskem.

Na konferenci bylo prezentováno využití Eye Tracking při výzkumech v oblasti edukace a evaluace na Pedagogické fakultě v Ostravě; a protože jsou zaměřeny na žáky preferující přírodní vědy, lze si jen přát, aby to přispělo k nárůstu počtu studentů přírodních a technických věd.

A na závěr – poděkování organizátorům – za výběr fundovaných lektorů, působivé prostředí secesního Národního domu architekta Jana Kotěry v Prostějově a veškerou péči a pozornost, kterou nám věnovali.

RNDr. Danuše Kunovjánková
účastník konference,
učitelka ZŠ Květnového vítězství 1554, Praha 11

Prezentace ke stažení

Přinášíme Vám prezentace přednášejících, kteří (dosud) dali souhlas ke zveřejnění. Prezentace jsou seřazeny podle příjmení prvního autora. Kliknutím na název prezentace si ji můžete stáhnout do svého počítače.

Název přednášky Přednášející Velikost
ico Mensa pro nadané děti Ing. Tomáš Blumenstein (Mensa ČR) 898 kB
ico Třída s rozšířenou výukou matematiky a angličtiny Ing. Tomáš Blumenstein (Mensa ČR) 47 kB
ico Tvorba šifer
ico Šifrovací pomůcky
(odkaz na webové stránky šifrovacího týmu Chlýftým)
Ing. Tomáš Blumenstein (Mensa ČR) 220 kB
ico Nápady a náměty z KND Olomouc Mgr. Jiří Hátle (KND Olomouc) 1,79 MB
ico Třídy pro nadané děti na ZŠ Zlín-Malenovice PaedDr. Zdeňka Jančíková
(ZŠ Zlín-Malenovice)
1,5 MB
ico Intelektová stimulace dětí v raném věku:
módní trend nebo nevyhnutelný směr pro budoucnost?
PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. (Mensa ČR) 4,89 MB
ico Metody výuky nadaných žáků na Mensa gymnáziu Mgr. Martin Konečný (Mensa gymnázium) 623 kB
ico Science centrum Pevnost poznání Mgr. Blanka Krausová (UP Olomouc) 2,02 MB
ico Fyziologický vývoj mozku v dětském věku MUDr. Zuzana Ludvíková (Mensa ČR) 1,59 MB
ico Klub nadaných dětí MŠ Čs. exilu v Ostravě Lukáš Svěch, Romana Žyrková
(MŠ Čs. exilu, Ostrava - Poruba)
3,97 MB
ico Využití Eye Trackingu v pedagogickém výzkumu doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
(Pedagogická fakulta OU)
293 kB

 

Videozáznam z přednášky prof. Hejného

 

Fotogalerie z konference

Konference Mensa pro rozvoj nadání (listopad 2014)
19.11.2014 Lenka Šnajdrová
vítání prvních příchozích (zleva: Ing. Tomáš Blumenstein, prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., Mgr. Alice Lušovská)
vítání prvních příchozích (zleva: Ing. Tomáš Blumenstein, prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., Mgr. Alice Lušovská)
ranní registrace (zleva: Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D., Ludmila Vetterová)
ranní registrace (zleva: Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D., Ludmila Vetterová)
ranní registrace (zleva: Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D., Ludmila Vetterová)
ranní registrace (zleva: Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D., Ludmila Vetterová)
zleva: Ing. Tomáš Blumenstein, prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
zleva: Ing. Tomáš Blumenstein, prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
informační stoleček
informační stoleček
prodej knih a pomůcek
prodej knih a pomůcek
prodej knih a pomůcek
prodej knih a pomůcek
modrý salónek
modrý salónek
registrace
registrace
informační stoleček
informační stoleček
MensaShop (zleva: Ing. Hana Vantuchová, Ing. Hana Kalusová)
MensaShop (zleva: Ing. Hana Vantuchová, Ing. Hana Kalusová)
před zahájením konference
před zahájením konference
zahájení konference (Ing. Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR)
zahájení konference (Ing. Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR)
zahájení konference (Miroslav Pišťák, primátor Prostějova)
zahájení konference (Miroslav Pišťák, primátor Prostějova)
první přednáška dopoledního bloku (PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.)
první přednáška dopoledního bloku (PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.)
předsálí (zleva: Mgr. Dana Havlová, Ing. Hana Kalusová)
předsálí (zleva: Mgr. Dana Havlová, Ing. Hana Kalusová)
ukázka didaktickích pomůcek
ukázka didaktickích pomůcek
ukázka didaktickích pomůcek
ukázka didaktickích pomůcek
hlavní přednáškový sál
hlavní přednáškový sál
druhá přednáška dopoledního bloku: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
druhá přednáška dopoledního bloku: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
obecenstvo
obecenstvo
obecenství
obecenství
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
přestávka na oběd
přestávka na oběd
odpolední blok MŠ
odpolední blok MŠ
zleva: Lukáš Svěch (MŠ Čs. exilu), Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D. (Mensa ČR)
zleva: Lukáš Svěch (MŠ Čs. exilu), Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D. (Mensa ČR)
Lukáš Svěch (MŠ Čs. exilu, Ostrava)
Lukáš Svěch (MŠ Čs. exilu, Ostrava)
PaedDr. Zdeňka Jančíková (ZŠ Zlín-Malenovice)
PaedDr. Zdeňka Jančíková (ZŠ Zlín-Malenovice)
Mgr. Jiří Hátle (KND Olomouc)
Mgr. Jiří Hátle (KND Olomouc)
MUDr. Zuzana Ludvíková (Mensa ČR)
MUDr. Zuzana Ludvíková (Mensa ČR)
zleva: MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.
zleva: MUDr. Zuzana Ludvíková, Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.
Mgr. Martin Konečný (Mensa gymnázium)
Mgr. Martin Konečný (Mensa gymnázium)
PhDr. Hana Halfarová (The Kellner Family Foundation)
PhDr. Hana Halfarová (The Kellner Family Foundation)
PhDr. Hana Halfarová (The Kellner Family Foundation)
PhDr. Hana Halfarová (The Kellner Family Foundation)
workshop v sekci MŠ (v pozadí PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.)
workshop v sekci MŠ (v pozadí PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D.)
workshop v sekci MŠ
workshop v sekci MŠ
Mgr. Vladimíra Ottomanská (MŠ Kvítek, Černošice)
Mgr. Vladimíra Ottomanská (MŠ Kvítek, Černošice)
MensaShop (zleva: Ing. Hana Vantuchová, Ing. Hana Kalusová)
MensaShop (zleva: Ing. Hana Vantuchová, Ing. Hana Kalusová)
Mgr. Blanka Krausová (UP Olomouc)
Mgr. Blanka Krausová (UP Olomouc)
workshop Tvorba šifer
workshop Tvorba šifer
workshop Tvorba šifer
workshop Tvorba šifer
workshop Tvorba šifer
workshop Tvorba šifer

Zpět