Matematika v běžném životě

Vzdělávací program je zaměřen na různé metody a formy práce ve vyučování matematiky vedoucí k pochopení smyslu znalosti matematiky pro reálný život ve společnosti podle koncepce profesora Milana Hejného. Účastníci se seznámí s činnostmi, které motivují a aktivizují žáky. Budou uvedena v praxi ověřená témata týkající se výuky matematiky a její aplikace na situace běžného života.

Mgr. Marcela Mittnerová
21.3.2014, 11:00  —  21.3.2014, 16:00
500 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Jihlava, Zborovská 2113/3, 586 01 Jihlava

Seminář nabízí možnost seznámení se a vyzkoušení si různých pomůcek k řešení matematických problémů, pomocí nichž se děti dostávají do reálného života a pociťují tak spoluúčast a „důležitost“ v dění dnešního světa (např. kostky – stavby – plány, zvířátka dědy Lesoně – finanční gramotnost, indické násobení – rychlejší a věkově pochopitelnější, krokování – jednoduché pochopení sčítání, odčítání a dokonce záporných čísel ve velmi raném věku a zcela přirozeně, sčítací trojúhelníky – forma hry s dominem a slučování předmětů denní potřeby, statistika a záznamy, ...). Seminář bude dále doplněn o ukázky žákovských prací a projektů realizovaných v hodinách matematiky.

Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin

Organizační garant:

  • Mgr. Jana Dvořáková, dvorakova@nidv.cz, tel.: +420 567 571 820, +420 775 571 626

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět