Zvířátka a pexeso trochu jinak

V tematickém celku o zvířátkách jsme si zahráli pexeso trošku jinak. Nejprve jsme hledali dvojice zvířat začínajících stejnou hláskou a spojovali je k sobě špejlemi. Následně jsme kartičky otočili na rub a hráli jsme pexeso, při němž jsme nehledali stejný obrázek, ale obrázky zvířat začínající stejnou hláskou.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
22.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Návazně na toto dopoledne jsme hráli soutěž s využitím pexesových obrázků, ve které děti ve skupinách – chlapci a děvčata - hledaly stejné obrázky k předloženým kartičkám z pexesa. Děti si prohlédly šest obrázků, které učitelka ukázala a rozložila před ně na podlaze. Otáčením jednotlivých obrázků následně hledaly shodné. Když skupina našla shodný obrázek, celou dvojici umístila do svého prostoru. Když děti takto vyhledaly všechny dvojice, porovnali jsme společně množství dvojic v obou skupinách, a tak jsme určili vítěze.

Zvířátka a pexeso trochu jinak

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Zpět