Stavba bludiště podle plánku

Tato aktivita vznikla zcela spontánně. Při volných ranních hrách Kubík nakreslil plánek bludiště, děti pak společně procházely jeho jednotlivá území, která pojmenovaly dle toho, jak je napadlo: „srdce bludiště, území nebezpečí, území králů, území dobra apod.“. Jednotlivá území opravdu vycházela z centrálního srdce bludiště, největšího seskupení caplla kostek.

Marie Čermáková, e-mail: m-cermakova@seznam.cz, tel.: +420 733 198 367
26.4.2013
MŠ Holýšov – Modrá třída, Luční č.p. 557, 345 62 Holýšov

Již samotný fakt, že tato aktivita vznikla zcela spontánně v průběhu ranních her, lze hodnotit velice pozitivně. Na této činnosti je jasně vidět, že prvky NTC systému nelze jen vytvářet a plnit cíleně, ale že je nutné je hledat i v návaznosti na aktuální dění. Na této hře se ukázalo, jak dochází k přirozenému vrstevnickému učení a jaký přínos má pro ostatní děti zařazení nadaného chlapce ve třídě. Zároveň bylo vidět, jak přirozeně došlo k určení a přijetí rolí ve hře, což odpovídá věku dětí.

Stavba bludiště podle plánku

Video je součástí bakalářské práce Marie Čermákové, učitelky v Modré třídě MŠ Holýšov. Více informací a odkaz na celou bakalářskou práci najdete v našem článku.

Související odkazy

Zpět