Edukativní rodičovská terapie

Společnost Mansio v.o.s. pořádá prázdninový kurz „Edukativní rodičovská terapie“, který je určen zejména rodinným a školním psychologům, sociálním pracovníkům i poradcům.

14.7.2014  —  4.9.2014
7450 Kč bez DPH (členové Mensy ČR mají 15% slevu). Program je akreditován při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH. Vztahuje se i na samoplátce.
Mansio v.o.s., třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Šestidenní výcvik Edukativní rodičovská terapie  se koná se ve dvou na sebe navazujících setkáních (14.–17. 7. 2014 a 3.–4. 9. 2014). Výcvik je akreditován MŠMT a je zaměřen na praktickou aplikaci poznatků individuální psychologie do kontextu rodinného a rodičovského poradenství a terapie. Pozornost bude věnována možnostem skupinové i individuální terapie při řešení problémového chování dětí v rodině a podpoře efektivních rodičovských postojů a postupů. Edukativní rodičovskou terapii lze využít i pro rozvádějící se rodiče, kteří chtějí zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí.

Bližší informace

Související odkazy

Zpět