Spolu a jinak ve školním poradenství

Společnost Mansio v.o.s. pořádá prázdninový kurz „Spolu a jinak ve školním poradenství“, který je určen školním psychologům, psychologům působícím v poradnách a výchovným poradcům nebo metodikům prevence.

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
28.7.2014  —  31.7.2014
5500 Kč bez DPH (členové Mensy ČR mají 15% slevu). Program je akreditován při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH. Vztahuje se i na samoplátce.
Mansio v.o.s., třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno

Intenzivní vzdělávací program nabízí praktickou aplikaci poznatků individuální psychologie do prostředí školy, výchovného a pedagogicko-psychologického poradenství.

Pozornost zaměříme především na možnosti řešení problémového chování žáků ve škole (výukové selhávání, rizikové chování, nízká motivace atd.). Poskytneme účastníkům konkrétní strategie týkající se budování vztahu s klientem (žákem, učitelem, rodičem), práci na podpůrných a preventivních strategiích, bez nichž nelze stavět smysluplné intervence.

Účastníci se naučí s nabízenými technikami pracovat tak, aby je mohli použít při práci s učiteli, žáky nebo rodiči.

Bližší informace

Související odkazy

Zpět