Informace pro rodiče předškolních dětí v Ostravě

Informativní schůzka o ZŠ Provaznická (Ostrava-Hrabůvka) pro rodiče předškolních dětí.

Mgr. Libuše Turečková, Mgr. Petra Stašková
7.1.2015, 16:00  —  7.1.2015, 17:30
MŠ Harmonie, Zlepšovatelů 1502/27, 700 30 Ostrava, Hrabůvka

Dne 7. ledna 2015 v 16 hodin se uskuteční informativní schůzka pro rodiče (zákonné zástupce) dětí, kteří v letošním školním roce nastoupí povinnou školní docházku. Zúčastnit se mohou jak zákonní zástupci dětí docházejících do uvedené mateřské školy, tak i zákonní zástupci, jejichž děti navštěvují jinou mateřskou školu.

Seznámíme Vás se systémem vzdělávání v naší škole, s možností zařadit dítě do třídy pro děti s intelektovým nadáním. Upřesníme, jaké požadavky jsou kladeny na děti při zápisu do základní školy.

Schůzka proběhne v budově Mateřské školy Harmonie, Zlepšovatelů, Ostrava-Hrabůvka.

Související odkazy

Zpět