Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou.

Mgr. Magdalena Čavojská, Mgr. Dana Havlová, Ing. Hana Kalusová, Mgr. Miroslav Litavský, PaedDr. Jiří Rozehnal, PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
10.12.2015, 9:00  —  10.12.2015, 15:30
0 Kč
Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Brno, Křížová 86/22, 603 00 Brno

Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své škole systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.

Použité metody: Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

 • Význam rozvoje nadání a talentu pro společnost
 • Proč je důležité identifikovat a rozvíjet nadané děti.
 • Systém péče o nadané děti na škole.
 • Specifické vzdělávací potřeby ND, nejčastější chyby.
 • Vliv ZŠ na rozvoj nadání.
 • Formy nadání a talentu.
 • Způsoby identifikace nadání.
 • Formy vzdělávání ND – speciální třída, skupina, integrovaný nadaný žák v běžné třídě.
 • Organizace, instituce a projekty zaměřené na ND.
 • Přehled soutěží a aktivit pro ND.
 • Odkazy na www stránky s tematikou rozvoje nadání.

Hodinová dotace: 6 vyučovacích hodin

Organizační garant:

 • Mgr. Stanislav Sýkora, Ph.D., sykora@nidv.cz, tel.: +420 543 541 277, +420 778 528 449

On-line přihláška:

Související odkazy

Zpět