Open Gate Babice hostilo Logickou olympiádu

Zuzana Šimková

Do naší mensovní, čím dál tím víc oblíbené Logické olympiády se v letošním, již 5. ročníku registrovalo 32 190 soutěžících z 1 660 škol z celé České republiky. Realizační tým v čele se Zuzanou Polákovou zvládl náročnou registraci zájemců i škol, úpravy webu, organizaci, koordinaci a přípravu celé soutěže, nominační online kolo. Pak již pokračovala práce nejenom hlavního realizačního týmu, ale zejména krajských koordinátorů spojená s hledáním prostor pro konání prezenčních kol ve všech 14 krajích, získáváním sponzorů, distribucí zadání, seznamů dětí, které se do krajských kol nominovaly, získáváním dobrovolníků, kteří budou pomáhat, a vůbec s organizací celého „dne D“, tedy pátku 2. listopadu 2012. Koordinaci krajského kola soutěže ve Středočeském kraji skvěle zvládla Markéta Erbsová.


Generálním partnerem soutěže se v letošním roce poprvé stala nadace The Kellner Family Foundation a osmileté gymnázium Open Gate.

„Dlouhodobě se v nadaci věnujeme projektům na podporu vzdělávání, jejichž cílem je podpořit motivaci ke vzdělávání žáků i učitelů. Těší nás, že můžeme podpořit soutěž, která rozvíjí samostatné myšlení účastníků,“ říká Hana Halfarová, ředitelka projektů Open Gate a Univerzity v nadaci The Kellner Family Foundation.

Kromě finanční podpory soutěže nám tato prestižní škola dala k dispozici prostory ZŠ Open Gate pro konání krajského kola Středočeského kraje. Celkem 95 nejlepších z 3 103 dětí a studentů kategorie A a kategorie B Středočeského kraje se podívalo do krásného areálu školy a soutěžilo ve velmi příjemném prostředí, které nám v Babicích připravili.

Jsem moc ráda, že nadace The Kellner Family Foundation svojí podporou ocenila právě Logickou olympiádu, protože soutěž si to svým zaměřením a šířkou záběru rozhodně zaslouží – to jsme již pochopili my – dobrovolníci, soutěžící, učitelé, avšak nepochopili to mnohé společnosti z komerční i privátní sféry, které jsme o podporu Logické olympiády žádali.

Dále již budu pokračovat pouze v superlativech: od ranního příchodu do Babic, kde nám zaměstnanci školy nabídli již ve vrátnici úsměv na uvítanou, parkovací místa přímo v areálu, kávu na probuzení (to, že jsme vstávali v brzkých ranních hodinách, abychom byli na místě včas, byla opravdu jediná „oběť“, kterou jsme museli poskytnout), třídy s interaktivními tabulemi a veškerou promítací technikou, zázemí pro dobrovolníky a opravy testů, třídu pro rodiče a doprovod dětí, výborné koláčky, limonády a ovoce na svačinu pro soutěžící i dobrovolníky, prohlídky areálu a zejména dobrou náladu, maximální ochotu a pomoc po celý den konání soutěže. Kromě dobrovolníků, členů a přátel Mensy, pomáhali s organizací také studenti školy, kteří dělali jednotlivým skupinám dětí přednášky o škole, rozdávali a opravovali testy a ochotně nabízeli pomoc všude, kde bylo potřeba.

Soutěžící se v hezkém prostředí školy cítili moc dobře. Bylo úsměvné sledovat zejména menší děti z kategorie základních škol, jak si v přestávce mezi testy hrají s interaktivní tabulí a s nadšením sledují, jak se propisují jejich kresbičky do připravené prezentace o Mense a LO na notebooku. Líbily se jim i kroužky, které škola nabízí svým studentům, tělocvična, divadlo ... Děti z druhého stupně základních škol a víceletých gymnázií zase velmi oceňovaly způsob studia na Open Gate, kde někteří studenti přicházejí na celý týden a bydlí na kolejích – skupinka asi 12letých kluků nacházela o přestávce u lavice samá pozitiva: „Nóó, to je dobré, když se pohádáš s rodiči, tak je pak nevidíš.“ „Uhm, a když se zamiluješ, nikdo ti na to nepřijde!!“

Tento rok jsem poprvé požádala kolegy v práci, aby v rámci tzv. „dne pro dobrý skutek“, který nám zaměstnavatel T-Mobile umožňuje využít na obecně prospěšné aktivity, přišli pomoct s organizací krajského kola do Babic. Děkuji tedy svým 5 kolegyním a kolegům, kteří dobrovolnicky pomáhali.

Den jsme krásně ukončili vyhlášením vítězů v divadle v areálu, kde kromě potlesku vítězům zazněl ještě jeden velký potlesk od soutěžících, dobrovolníků i Mensy ČR pro Open Gate!

Autor: Zuzana Šimková, foto: Adéla Nováková

 

Hana Halfarová, ředitelka projektů Open Gate a Univerzity v nadaci The Kellner Family Foundation se studentkou školy ve slavnostní uniformě

Související odkazy

9.11.2012


Zpět