deti.mensa.cz: web pro učitele a rodiče nadaných dětí

Lenka Šnajdrová

Začátkem listopadu 2012 se podařilo spustit další web Mensy ČR, který je určen zejména učitelům a rodičům nadaných dětí a najdete jej na http://deti.mensa.cz. Od té doby si web našel řadu stálých příznivců, jak dokládají statistiky jeho návštěvnosti. Ráda bych se zde pokusila alespoň nastínit, co vše mohou návštěvníci na webových stránkách Dětské Mensy najít.


deti.mensa.cz: web pro učitele a rodiče nadaných dětí Web deti.mensa.cz vznikl proto, že aktivity Mensy ČR pro nadané děti se stále rozšiřují a proto vyvstala naléhavá potřeba lépe o nich informovat veřejnost. Dřívější sekce „Nadané děti“ na hlavním mensovním webu (www.mensa.cz) byla svým rozsahem nedostatečná a Mensa ČR již delší dobu usilovala o vytvoření nové internetové prezentace, která by na jednom místě shromažďovala veškeré informace určené především rodičům nadaných dětí. Po několikaměsíčním úsilí se podařilo dát dohromady základní informace o existujících klubech nadaných dětí, školách spolupracujících s Mensou a některých dalších subjektech na celém území ČR a web byl představen odborné veřejnosti na konferenci „Mensa pro rozvoj nadání“, která se konala v listopadu 2012 v Prostějově.

Hlavním účelem webu je pomoci rodičům nadaných dětí zorientovat se v nabídce aktivit Mensy ČR pro jejich ratolesti. Nezřídka se stává, že pracovně vytížené maminky na nadání svých dětí rezignují a dále jej nerozvíjejí, protože třeba ani netuší, že nedaleko od jejich místa bydliště už nějakou dobu funguje klub nadaných dětí. To by se již nyní nemělo stávat: na webu deti.mensa.cz je k dispozici mapa ČR, na níž jsou u každého kraje přehledně zobrazeny všechny kluby, školy a školky spolupracující s Mensou. Navíc zde mohou rodiče najít konkrétní akce pro nadané děti, které se v nejbližší době v jejich kraji konají, případně zajímavé články sepsané některými ze spolupracujících učitelů či vedoucích.

Kromě regionálně zaměřených informací web nabízí i řadu obecných informací o nadání, ať už jsou to články na různá témata zabývající se problematikou nadaných dětí, anebo odkazy na literaturu pro odbornou i laickou veřejnost, platnou legislativu či tipy na osvědčené hry pro děti. Důležitým prvkem je i Kalendář akcí členěný podle typu pořádané akce (den plný her, soutěže a turnaje, schůzky KND, přednášky, semináře a školení, konference, setkání rodin s nadanými dětmi, pobytové campy, příměstské campy, případně jiné akce). Všichni učitelé a vedoucí spolupracující s Mensou mají možnost vkládat do kalendáře jimi pořádané akce a tímto způsobem o sobě dávat vědět širší veřejnosti. Kromě toho mohou učitelé i vedoucí zveřejňovat fotografie z proběhlých akcí, psát články či reportáže, vkládat dokumenty ... a tím vším sami rozhodovat o tom, jak budou svůj klub, školu či školku na mensovním webu prezentovat.

Rodiče se mohou na webu snadno zaregistrovat, čímž si automaticky zajistí odběr e-mailových zpráv a upozornění na zajímavé články nebo aktuální dění. Navíc tak získají přístup k dokumentům a fotogaleriím, které konkrétní škola, školka nebo klub označí jako přístupné „pouze pro rodiče našich dětí“. Mohou se také zapojit do diskuse na diskusním fóru (zprovozněno v červnu 2015).

Aktivity Mensy ČR pro nadané děti jsou na mezinárodní poměry skutečně nadstandardní a není jistě bez zajímavosti, že si jich povšimly i jiné národní Mensy. Jeden příklad za všechny: O Logické olympiádě se pochvalně zmiňuje Chris Leek, člen Výkonného výboru Mensa International, v časopise Mensa World Journal (únor 2013). Zájem o české mensovní aktivity pro nadané děti projevila i americká a německá pobočka Mensy; proto jsme vytvořili zkrácenou anglickou verzi webu, aby Mensa ČR mohla své úspěchy v této oblasti lépe prezentovat v zahraničí.

Na obsahu webu se v současné době různou měrou podílejí desítky lidí. Máte-li přesto pocit, že na webu http://deti.mensa.cz něco důležitého chybí, nebo máte-li jiné konstruktivní připomínky a náměty k jeho dalšímu rozvoji, neváhejte se nám ozvat na adresu deti@mensa.cz.

Související odkazy

15.6.2015

Klíčová slova: Dětská Mensa, Logická olympiáda, kluby nadaných dětí, konference Mensa pro rozvoj nadání, spolupracující školy, spolupracující školky

deti.mensa.cz: web pro učitele a rodiče nadaných dětí
15.6.2015 Lenka Šnajdrová
rozložení klubů, škol a školek spolupracujících s Mensou ČR (stav k 15. 6. 2015)
rozložení klubů, škol a školek spolupracujících s Mensou ČR (stav k 15. 6. 2015)
největší koncentrace školek uplatňujících metodu NTC je zatím v Praze (stav k 15. 6. 2015)
největší koncentrace školek uplatňujících metodu NTC je zatím v Praze (stav k 15. 6. 2015)
zatím největší hustotu klubů nadaných dětí pozorujeme na Moravě (stav k 15. 6. 2015)
zatím největší hustotu klubů nadaných dětí pozorujeme na Moravě (stav k 15. 6. 2015)
školy spolupracující s Mensou jsou poněkud nerovnoměrně rozmístěny téměř ve všech krajích ČR (stav k 15. 6. 2015)
školy spolupracující s Mensou jsou poněkud nerovnoměrně rozmístěny téměř ve všech krajích ČR (stav k 15. 6. 2015)
základní informace o metodě NTC Learning
základní informace o metodě NTC Learning
reportáž z konference Mensa pro rozvoj nadání - březen 2015
reportáž z konference Mensa pro rozvoj nadání - březen 2015
diskusní fórum Dětské Mensy
diskusní fórum Dětské Mensy
dosud publikované články na téma „Problémy se školou“ (stav k 15. 6. 2015)
dosud publikované články na téma „Problémy se školou“ (stav k 15. 6. 2015)
stránka „Soutěže pro děti a mládež“ (stav k 15. 6. 2015)
stránka „Soutěže pro děti a mládež“ (stav k 15. 6. 2015)
rozcestník „Knihy, doporučená literatura“ (stav k 15. 6. 2015)
rozcestník „Knihy, doporučená literatura“ (stav k 15. 6. 2015)
stránka „Projekty pro (nejen) nadané žáky a studenty“ (stav k 15. 6. 2015)
stránka „Projekty pro (nejen) nadané žáky a studenty“ (stav k 15. 6. 2015)
rozcestník „Zajímavé hry“ (stav k 15. 6. 2015)
rozcestník „Zajímavé hry“ (stav k 15. 6. 2015)
ukázka úvodní prezentace spolupracující školy
ukázka úvodní prezentace spolupracující školy
ukázka fotogalerie spolupracující školky
ukázka fotogalerie spolupracující školky
ukázka článků sepsaných učitelkou spolupracující školky
ukázka článků sepsaných učitelkou spolupracující školky
ukázka z archivu akcí klubu nadaných dětí
ukázka z archivu akcí klubu nadaných dětí


Zpět