Kalendář událostí

Logická olympiáda – základní kola pro kategorii A

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
1.10.2022  —  7.10.2022
on-line testy po celé ČR

Ve dnech 1.–7. října 2022 budou probíhat základní kola Logické olympiády v kategorii A (žáci prvního stupně základních škol: 3.-5. třída). Nejlepší řešitelé postoupí do krajských kol.


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz úterý B - Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
4.10.2022, 17:00  —  4.10.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
On-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy v v úterý 17:00-18:30
Zahájení 4. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz středa B - Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
5.10.2022, 17:00  —  5.10.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
On-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy ve středu 17:00-18:30
Zahájení 5. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Škola4 - Individualizace výuky- Jiří Rozehnal

Jiří Rozehnal
6.10.2022, 14:00  —  6.10.2022, 16:30
ZŠ Mendelova Karviná

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Příprava k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia On-line kurz čtvrtek B - Svět vzdělání

Koordinátor: Ivona Zdráhalová, zdrahalova@svetvzdelani.cz, 736199039
6.10.2022, 17:00  —  6.10.2022, 18:30
2830 Kč / 10 týdnů
on-line

Svět vzdělání srdečně zve děti na desetidílný seríál seminářů zaměřených na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia.

vždy ve čtvrtek 17:00-18:30
Zahájení 6. 10. 2022

Střídavě budeme procvičovat matematiku a český jazyk


Logická olympiáda – základní kola pro kategorii B

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
8.10.2022  —  14.10.2022
on-line testy po celé ČR

Ve dnech 8.–14. října 2022 budou probíhat základní kola Logické olympiády v kategorii B (žáci druhého stupně základních škol). Nejlepší řešitelé postoupí do krajských kol.


Tajemství lidského těla

8.10.2022, 9:30  —  22.1.2023, 12:30
6500,- / pololetí
Talentpoint Nedvědovo náměstí – Podolská vodárna, Praha 4 Podolí

Tajemství lidského těla je ideální aktivitou pro všechny zvídavé děti od 7 let, které své rodiče běžně trápí otázkami typu „Proč je krev červená?“ nebo „Jak funguje mozek?“.  Každá lekce je zaměřena na jednu část lidského těla a kombinuje v sobě jak rozšiřování znalostí o jeho částech, tak i zkoumání jeho fungování na sobě, virtuálních simulacích a modelech, které si děti v mnoha případech samy vyrobí a poté odnesou domů.

Kurz má celkem 8 lekcí, 4 v každém pololetí. Lekce probíhá jedenkrát za měsíc (8. 10., 12. 11., 10. 12. 2022 a 14. 1. 2023), trvá 3 hodiny (9:30-12:30) a je zaměřená na 1 část lidského těla.

Lekce je určena pro minimálně 3, maximálně však 6 dětí a základem je individuální přístup a pomoc každému účastníkovi dle jeho schopností a zájmu. Kurzy jsou vhodné pro děti od 7 let (2. třídy), ale vždy záleží na individuálních schopnostech a zájmu dítěte.


Škola4 - Individualizace výuky- Jiří Rozehnal

Jiří Rozehnal
10.10.2022, 14:00  —  10.10.2022, 16:30
ZŠ Březinova - Ostrava

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Škola 4 : „Bavme se myšlením“ - Pavla Boučková

Pavlína Boučková
11.10.2022, 14:00  —  11.10.2022, 17:00
ZŠ 17.listopadu, Kopřivnice

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Mensovní seminář pro nadané – podzim 2022

13.10.2022, 11:00  —  17.10.2022, 14:00
3250 Kč, po 1. 9. cena 3480 Kč, členové Mensy 200 Kč sleva
sraz a ukončení Brno, hl. n.
Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, samostatné tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik soutěží pro týmy i jednotlivce, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).

Škola 4 : „Bavme se myšlením“ - Pavla Boučková

Pavlína Boučková
13.10.2022, 14:00  —  13.10.2022, 17:00
ZŠ Provaznická - Ostrava Hrabůvka

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Škola4 - Individualizace výuky- Jiří Rozehnal

Jiří Rozehnal
13.10.2022, 14:00  —  13.10.2022, 16:00
ZŠ Janáčkovo nám Krnov

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Logická olympiáda – základní kola pro kategorii C

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
15.10.2022  —  21.10.2022
on-line testy po celé ČR

Ve dnech 15.–21. října 2022 budou probíhat základní kola Logické olympiády v kategorii C (studenti všech druhů středních škol). Nejlepší řešitelé postoupí do krajských kol.


Technické soboty

15.10.2022, 9:30  —  7.1.2023, 13:00
7500,-/pololetí
Veolia, Podolská vodárna, Praha 4 Podolí

Technické soboty to je mix kroužků Intellectus – Malého informatika, Malého badatele a Malého programátora. 

Celkem za sobotní setkání budeme mít vždy 3 hodiny kroužků v hodinových blocích. Za pololetí se sejdeme celkem 4x (15. 10., 5. 11., 3. 12. 2022, 7. 1. 2023).

Technické soboty se otevírají od minimálně 3 dětech, maximum je ale 6 účastníků.
Látka bude individuálně přizpůsobena skupince, která se sejde na kroužku.
Vhodné pro děti od 8 do 15 let.


On-line kroužek pro děti Malý programátor 1

19.10.2022, 17:00  —  25.1.2023, 18:00
6500,-/pololetí (12 lekcí)
celá ČR

V rámci online kroužku Malý programátor 1 se děti seznámí s úvodem do programování, který je vhodný i pro začátečníky.

Kurz je přístupný úplným začátečníkům bez jakýchkoliv zkušeností s programováním.

Studenti si hravou formou osvojí základy algoritmizace.

Výuka základů programování probíhá nejen v prostředí Scratch, oceňované výukové aplikaci od MIT.

Výstupem kurzu je vlastní počítačová hra, kterou si studenti sami naprogramují a další vlastní projekty, na kterých se během výuky učí programovat.

Během pololetí proběhne 12 lekcí á 60 minut. Každá lekce obsahuje online materiály a úkoly, které jsou dětem k dispozici po celou dobu kurzu. Online lekce probíhají ve smluvený čas s lektorem, kde se v reálném čase děti mohou zeptat na cokoliv je zajímá, co nepochopily nebo samy nezvládly vyřešit.

Vhodné pro děti od 8 let.


Škola 4 : „Bavme se myšlením“ - Pavla Boučková

Pavlína Boučková
20.10.2022, 14:00  —  20.10.2022, 16:30
ZŠ Březinova - Ostrava

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 21. října 2022)

Lucie Měchurová
21.10.2022, 16:00  —  21.10.2022, 19:00
600 Kč
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Logická olympiáda – základní kola pro kategorii MŠ

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
22.10.2022  —  28.10.2022
on-line testy po celé ČR

Ve dnech 22.–28. října 2022 budou probíhat základní kola Logické olympiády v kategorii MŠ (mateřské školy). V této kategorii probíhá soutěž jednokolově (pouze základní kolo), výstupem bude pouze informace o umístění/pořadí. U vybraných okresů budou pro nejlepší z kategorie MŠ v daném okrese organizována partnerem soutěže prezenční okresní kola.


Logická olympiáda – základní kola pro kategorii A1

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
22.10.2022  —  28.10.2022
on-line testy po celé ČR

Ve dnech 22.–28. října 2022 budou probíhat základní kola Logické olympiády v kategorii A1 (žáci 1. třídy základní školy). V této kategorii probíhá soutěž jednokolově (pouze základní kolo), výstupem bude pouze informace o umístění/pořadí.


Logická olympiáda – základní kola pro kategorii A2

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
22.10.2022  —  28.10.2022
on-line testy po celé ČR

Ve dnech 22.–28. října 2022 budou probíhat základní kola Logické olympiády v kategorii A2 (žáci 2. třídy základní školy). V této kategorii probíhá soutěž jednokolově (pouze základní kolo), výstupem bude pouze informace o umístění/pořadí.


Fyzika pro každého

22.10.2022, 9:30  —  15.1.2023, 12:30
6500,- / pololetí
Veolia, Nedvědovo náměstí, Podolská vodárna, Praha 4 Podolí

Zajímá vás, jak funguje svět kolem nás a rádi zkoušíte něco nového?
Fyzika pro každého je výběr nejoblíbenějších pokusů prováděných na našich kroužcích, ale zároveň jsou v náplni experimenty, které jste pod Intellectusem dosud neviděli. Aktivita je určená pro děti se zájmem o fyziku jako celek.

Individuální program pro minimálně 3 a maximálně 6 dětí zaručuje lektorovu pozornost každé iniciativě dítěte. Úroveň kroužku bude přizpůsobena schopnostem dětí. Každá lekce je zaměřena na názorné zkoušení pokusů. 

Za pololetí se uskuteční 4 setkání po 3 hodinách (22. 10., 19. 11., 17. 12. 2022 a 21. 1. 2023).


Podzimní prázdniny s Mensou (Ostrava 26. - 27. 10. 2022)

Hana Vantuchová
26.10.2022, 8:00  —  27.10.2022, 16:00
1290 Kč (pro členy Mensy a žáky ZŠ  Hello 1190 Kč), při platbě do 16. 10. 2022; 1390 Kč při platbě 17. 10. 2022 nebo později. Cena zahrnuje program a stravu (svačiny, oběd, pitný režim).
ZŠ Hello, Čs. exilu, 491/23 Ostrava-Poruba

Dvoudenní příměstský zábavně-vzdělávací camp rozvoje schopností. Setkání nadaných dětí umožňuje navázat přátelství s podobně laděnými dětmi. Respektujeme zájmy a potřeby dětí, preferujeme pohodu a dobrou náladu.


Mensa NTC Learning II (Praha, 31. října 2022)

Mgr. Lucie Měchurová, Ing. Pavlína Boučková
31.10.2022, 9:00  —  31.10.2022, 15:30
1250 Kč
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Škola 4 : „Bavme se myšlením“ - Pavla Boučková

Pavlína Boučková
3.11.2022, 14:00  —  3.11.2022, 16:00
ZŠ Janáčkovo nám. Krnov

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Logická olympiáda – krajská kola pro kategorie A, B, C

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
4.11.2022
krajská města po celé ČR

V pátek 4. listopadu 2022 proběhnou ve všech krajích ČR krajská kola Logické olympiády. Nejlepší řešitelé postoupí do finále.


Škola 4 : „Bavme se myšlením“ - Pavla Boučková

Pavlína Boučková
10.11.2022, 14:00  —  10.11.2022, 16:30
ZŠ Mendelova, Karviná

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Logická olympiáda – okresní kola pro kategorii MŠ

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
14.11.2022
vybraná okresní města ČR

V pondělí 14. listopadu 2022 proběhnou ve vybraných okresních městech ČR okresní kola Logické olympiády pro kategorii MŠ.


Setkání Dětské Mensy – listopad 2022

Lucie Měchurová, e-mail: lucie.mechurova@mensa.cz, tel. +420 777 141 975
18.11.2022  —  20.11.2022
konečná cena závisí na věku účastníka a dne příjezdu (podrobněji rozepsáno níže); členové Mensy mají slevu 200 Kč
Hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou (GPS: 49°38’18″N; 15°17’57″E)

Milí rodiče, milé děti,

rádi bychom Vás pozvali na setkání rodin s nadanými dětmi. Cílem je dát možnost nadaným dětem se seznámit, navázat přátelství s podobně laděnými dětmi a strávit společně čas a užít si nabízené aktivity. Rodičům dětí chceme umožnit sdílení zkušeností ze života s nadanými dětmi, problematiky školství, načerpat nové inspirace pro práci s dětmi a také je ujistit, že v tom nejsou sami

Členství dětí v Dětské Mense není pro účast na akci podmínkou. Setkání se uskuteční v termínu 18.–20. listopadu 2022 (s možností příjezdu již 17. listopadu).


Mensa NTC Learning I (Ostrava, 24. listopadu 2022)

Ing. Hana Kalusová, Mgr. Hana Vantuchová, Mgr. Radmila Kuboňová
24.11.2022, 9:00  —  24.11.2022, 15:30
1250 Kč
ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol.


Logická olympiáda – finále

Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky.
28.11.2022
Míčovna Pražského hradu, U Prašného mostu 55/3, Hradčany, 118 00 Praha

V pondělí 28. listopadu 2022 proběhne slavnostní finále Logické olympiády v Míčovně Pražského hradu.


» Archiv