Kalendář událostí

Den otevřených dveří a testování IQ na Mensa Gymnáziu

Marcela Fatrová (informace o škole), Zuzana Poláková (testování IQ)
1.2.2023, 10:00  —  1.2.2023, 15:30
Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha, Řepy

Zveme všechny zájemce o studium na naše Dny otevřených dveří, které se uskuteční ve středu 7. 12. 2022 a 1. 2. 2023.


Škola 4 - Mediální gramotnost - Zita Havranová

Zita Havranová
16.2.2023, 14:00  —  16.2.2023, 17:00
ZŠ Březinova - Ostrava

Realizace  aktivit v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSKII“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 24. února 2023)

Lucie Měchurová
24.2.2023, 16:00  —  24.2.2023, 19:00
600 Kč
ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

Program NTC systém učení vychází z výzkumů v oblasti neurologie, medicíny a psychologie. Zejména skutečnost, že 75 % neuronových spojů - synapsí - vzniká do věku 7 let dítěte, podtrhuje důležitost systematické stimulace mozku v předškolním věku. Tato informativní přednáška určená rodičům nabízí ucelenou sadu takovýchto stimulací od motorických cvičení přes práci s abstraktními symboly, jejich třídění a tvoření asociací, na což následně  navazují např. enigmatické hádanky zaměřené na rozvoj divergentního myšlení. Zmíněny budou rovněž časté rodičovské chyby, které neprospívají správnému rozvoji dítěte.


Setkání Dětské Mensy – duben 2023

Milada Pytelová, e-mail: milada.pytelova@mensa.cz, tel. +420 602 171 498
14.4.2023  —  16.4.2023
Grand Hotel, Karlovo nám. 133/5, 674 01 Třebíč

Milí rodiče, milé děti,

rádi bychom Vás pozvali na setkání rodin s nadanými dětmi. Cílem je dát možnost nadaným dětem se seznámit, navázat přátelství s podobně laděnými dětmi a strávit společně čas a užít si nabízené aktivity. Rodičům dětí chceme umožnit sdílení zkušeností ze života s nadanými dětmi, problematiky školství, načerpat nové inspirace pro práci s dětmi a také je ujistit, že v tom nejsou sami

Členství dětí v Dětské Mense není pro účast na akci podmínkou.


Mensovní seminář pro nadané – jaro 2023

18.5.2023, 10:40  —  22.5.2023, 14:00
5110 Kč, po 28. 2. cena 5440 Kč, členové Mensy 200 Kč sleva
sraz a ukončení Praha, hl. n.
Zveme nadané studenty ve věku 11–20 let na pětidenní program zaměřený na rozvoj znalostí v oblasti přírodních věd a technických oborů, na podporu logického myšlení, týmové tvořivosti a motivace k dalšímu studiu těchto oborů. Pro účastníky jsou připraveny přednášky odborníků, několik týmových soutěží, exkurze a v neposlední řadě se seznámí s podobně orientovanými studenty z celé republiky. Na seminář se mohou přihlašovat všichni nadaní studenti, kteří o něj projeví zájem (tzn. nemusí být členy Mensy).

Příměstský tábor Prostějov

Denis Hrůza, Jozef Erdodi
10.7.2023, 8:00  —  14.7.2023, 16:00
Cena 3250 Kč do 15. 3. 2023, potom 3600 Kč.
Prostějov
Popis
Vzdělávací příměstský tábor od Světa vzdělání pro všechny děti od ukončené 1. do 5. třídy
 
Program:
Angličtinu vyučujeme hravou metodou s prvky Wattsenglish, která hravým způsobem u dětí buduje slovní zásobu ve větných celcích. Metoda cílí na emocionální paměť dětí a naši lektoři s ní mají výborné zkušenosti. Angličtinu děti procvičují celý den formou her a komunikací s anglicky hovořícím lektorem.
 
Logika směřuje k rozvoji samostatného logického myšlení dětí. Využijeme ucelený koncept Logiky se slonem Milošem, v rámci kterého děti řeší logické úlohy přiměřené jejich věku. Děti jsou vedeny tak, aby si na řešení přicházely samy anebo ve skupinkách, aby vzájemně o svém řešení diskutovaly s ostatními a aby byly motivovány k dalšímu pokroku. Jako nástavbu pak zapojíme matematické úlohy, které jsou rovněž koncipované s ohledem na rozvoj logického myšlení.
 
Program tábora je doplňován o aktivity a hry venku (dle počasí).

Letní pobytový tábor pro nadané děti (8–12 let) (22.–29. 7. 2023)

Lucie Měchurová, e-mail: lucie.mechurova@mensa.cz, tel. +420 777 141 975
22.7.2023, 15:00  —  29.7.2023, 10:00
od 5 900 Kč
Dolní Suchá 30, 463 34 Hrádek nad Nisou – Dolní Suchá (okres Liberec)

Letní pobytový tábor pro nadané děti ve věku 8–12 let.

Pozor: Kapacita tábora je bohužel již zcela naplněna, další přihlášení budou pouze náhradníci.


Letní pobytový tábor pro nadané děti (13–16 let) (29. 7.–5. 8. 2023)

Lucie Měchurová, e-mail: lucie.mechurova@mensa.cz, tel. +420 777 141 975
29.7.2023, 15:00  —  5.8.2023, 10:00
od 6 400 Kč
Dolní Suchá 30, 463 34 Hrádek nad Nisou – Dolní Suchá (okres Liberec)

Letní pobytový tábor pro nadané děti ve věku 13–16 let.

Pozor: Kapacita tábora je bohužel již zcela naplněna, další přihlášení budou pouze náhradníci.


» Archiv