Jsme zapojeni do projektu Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji

Liba Sekaninová

V květnu jsme se zapojili do projektu Masarykovy univerzity s názvem Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jihomoravském kraji.


Odborníci z Fakulty sociálních studií a Pedagogické fakulty MU chystají pro nadané žáky dva vzdělávací programy, které se začaly realizovat a ověřovat právě u nás, na brněnské ZŠ Křídlovická.

V osmi kurzech jsme s žáky V.A rozvíjeli v stimulačně obohacujících aktivitách (pracovní listy, modelování, nové pomůcky) matematické a jiné schopnosti mimořádně nadaných žáků. Pro školu znamená zapojení do tohoto projektu další zkvalitnění práce s nadanými žáky, nové podněty pro práci s nadanýni žáky ve škole, metodickou a odbornou pomoc učitelům, nové pracovní materiály a pomůcky.

Související odkazy

26.6.2013

Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v JMK (ZŠ Křídlovická)
26.6.2013 Jana Klodnerová


Zpět