Krajské kolo Logické olympiády 2013 v Karlovarském kraji

Petr Čavojský

Krajské kolo Logické olympiády, pořádané místní skupinou Mensy ČR, se konalo v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary. Za pomoc s pronájmem děkuji pracovníkům krajského úřadu.


Nominačního kola se letos zúčastnilo více než 41 000 žáků a studentů z 1 969 škol z celé České republiky, z toho bylo více než 1 700 soutěžících z našeho kraje (což je o 300 více než v loňském roce). Do druhého, krajského kola pak postoupilo 44 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii. Pro nejlepších 20 řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny, např. mobil, deskové hry jako Osadníci z Katanu, poker, Ubongo a Abaku nebo dres HC Energie.

Za skvělou připravenost žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám. Především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti.

Dále děkuji všem sponzorům, kteří se podíleli na financování Logické olympiády v Karlovarském kraji, a Gymnáziu, základní škole a mateřské škole Mánesova Sokolov za vynikající pomoc při organizování krajského kola LO. A nesmím zapomenout na ty, co počítali, zapisovali a vyhodnocovali testy – JUDr. Ronalda Němce, Pavla Berana, Mgr. Magdalenu Čavojskou a p. Elviru Činčurovou ze Základní školy v Horním Slavkově a Lenku Kelucovou ze Základní školy praktické a základní školy speciální Horní Slavkov. Záštitu nad krajským kolem převzal hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný.

Petr Čavojský

krajské kolo Logické olympiády 2013 v Karlovarském kraji

Související odkazy

9.11.2013


Zpět