Krajské kolo Logické olympiády 2013 v Královéhradeckém kraji

Marta Heřmanová

V pátek 8. listopadu 2013 se stejně jako ve zbytku republiky i v Královéhradeckém kraji uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády. Jádro organizačního týmu bylo tentokrát prakticky stejné jako v předchozím roce, mohli jsme proto čerpat z nabytých zkušeností. Podařilo se rovněž navázat na úspěšnou spolupráci s odborem školství krajského úřadu Královéhradeckého kraje, který nám i v letošním roce poskytl prostory pro konání soutěže. Přesto jsme se museli vypořádat s některými novinkami.


Největší výzvou pro letošní rok byla nově oprava testů a vyhlašování výsledků přímo na místě, což si vyžádalo zapojení většího množství dobrovolníků. Pomocnou ruku nám poskytlo osm studentů Univerzity Hradec Králové, kteří se zapojili především do opravování testů. Organizaci krajského kola nám svým nadšením a přístupem usnadnili i sami účastníci. Na většině z nich bylo vidět, že si užívají nejen vlastní úlohy, ale i doprovodné soutěže, které pro ně byly připraveny po dobu opravování testů. S úlohami se odvážně poprala i nejmladší účastnice soutěže, prvňačka Natálka, které byl přidělen asistent předčítající jí zadání. Díky dotacím od Královéhradeckého kraje a města Hradec Králové jsme měli prostředky na zakoupení cen, nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii tak byli odměněni elektronikou a deskovými hrami. Celkem osm hodin trvalo krajské kolo soutěže, ze kterého ve třech kategoriích vzešlo celkem dvanáct postupujících do celostátního finále. Průběh akce jsme pochopitelně museli řádně zhodnotit v nedaleké restauraci, kde jsme rovnou začali plánovat, čím vylepšit krajské kolo v příštím roce.

Poděkování za zajištění zdárného průběhu krajského kola patří zejména Královéhradeckému kraji a městu Hradec Králové za (nejen) finanční podporu soutěže, čokoládovně ALTIS Kolín s.r.o. za dar v podobě cukrovinek, které sloužily především jako ceny pro vítěze doprovodných soutěží, a členům královéhradecké místní skupiny (Martě K., Mílovi, Věře, Petrovi, Vítkovi a Honzovi) za jejich nasazení při organizaci soutěže. Zvláštní poděkování patří studentům Univerzity Hradec Králové, díky jejichž pomoci při opravování testů se podařilo výsledky v každé kategorii vyhlásit podle naplánovaného časového harmonogramu, a Lucii Jelínkové za zprostředkování kontaktu na tuto univerzitu.

Marta Heřmanová

krajské kolo Logické olympiády 2013 v Královéhradeckém kraji

Související odkazy

12.11.2013


Zpět