Den plný her 2014

Jitka Jarolímková

Den plný her je na naší škole již dobře známá akce. Je věnován netradičním způsobům výuky a logickým a strategickým hrám. Letos se konal posedmé, a tentokráte trochu jinak. Zapojili jsme nejen žáky talentových tříd, ale harmonogram počítal se všemi třídami druhého stupně. V improvizované herně v tělocvičně vždy hrály 3 – 4 třídy deskové hry a ostatní třídní kolektivy pracovaly ve školních učebnách. Každá místnost měla své zaměření podle školního předmětu, ale pracovalo se netradičními metodami. Po 40 minutách se kolektivy přesouvaly na jiná stanoviště.


Naše pozvání přijala i paní místostarostka Mgr. Jana Drejslová, která prošla školou, aby viděla různé způsoby výuky, a především její srdce „matikářky“ plesalo u matematických logických her na interaktivních tabulích. „Nejvíc mě ale překvapilo, jak se s chutí do her zapojují i osmáci a deváťáci“, prozradila Mgr. Jana Drejslová. Ovšem ani hodina přírodopisu u Mgr. Petra Jelena ji nezklamala, nýbrž pobavila. „Je moc fajn vidět zaujetí pro práci před katedrou i za ní.“

Náročnou organizační práci vedení školy zvládlo a všichni vyučující druhého stupně k předloženému úkolu přistoupili jako k výzvě, se kterou je třeba se poprat. Výsledek byl nadmíru uspokojující. Připravené vyučovací hodiny bavily nejen žáky, ale i samotné vyučující. Co více si přát?

Odpoledne pro veřejnost zahájila paní ředitelka Mgr. Radka Polívková s paní místostarostkou Mgr. Janou Drejslovou. Rodiče s dětmi byli uvítání v hudebně školy, děti pak psaly testy a rodiče zhlédli ukázkovou hodinu fyziky pod vedením Mgr. Pavla Čtvrtečky. Následovaly ukázky hodin matematiky Mgr. Libuše Šrámkové, která zapojila i rodiče do skládání tangramů, a zeměpisu Mgr. Jitky Jarolímkové, která nadchla všechny přítomné využitím interaktivní tabule. Drobné občerstvení, které připravily paní učitelky pod vedením Mgr. Jany Beránkové pro rodiče, bylo jen pomyslnou třešinkou na dortu. Ve sborovně školy se pak živě diskutovalo a rodiče čekali na výsledky pracovníků Pedagogicko-psychologické poradny RK, kteří se snažili rodičům poradit při výběru dalšího postupu ve vzdělávání jejich dítěte. Logické a strategické hry předváděla paní učitelka Stanislava Brandejsová, výuku anglického jazyka prezentovala Mgr. Iva Hovorková a češtinářské hry, kvízy a rébusy si připravila Mgr. Tatjana Vrbová.

Náročný, ale nesmírně zajímavý den má ZŠ RK Masarykova za sebou a učitelé i žáci mohou být pyšní na jeho výsledek. Co bylo úplně nejdůležitější? Spolupráce, aktivita, kreativita a spokojenost všech zúčastněných. Děkujeme všem, kdo se Dne plného her 2014 zúčastnili! Přijímací zkoušky do talentové třídy pro školní rok 2014-15 se konají 24. 4. 2014.

Související odkazy

28.1.2014

Den plný her 2014 (ZŠ Masarykova, Rychnov nad Kněžnou)
28.1.2014 Jitka Jarolímková
herna
herna
hravý přírodopis
hravý přírodopis
angličtina hrou
angličtina hrou
testování
testování
ukázka fyziky
ukázka fyziky
hry s angličtinou
hry s angličtinou


Zpět