Činnost kroužku deskových her ve školním roce 2013/2014

Helena Šnorichová

V letošním školním roce jsme nabídly účast v našem kroužku i dětem z 2.ročníku. Pro velký zájem jsme žáky rozdělily do dvou skupin - na starší a mladší.


Obě skupiny se scházejí každé pondělí od 12.45 do 14 hodin. Docházka do našeho kroužku je zdarma i díky podpoře ředitelství školy a SRPŠ, které nám každoročně hradí nákup nových her. Zpestřením práce v kroužku je také hraní her, které si děti přinesou z domova.

Každý rok na jaře pořádáme turnaj v deskových  hrách, jednou za dva roky realizujeme i testování s Mensou ČR nejen pro žáky naší školy, ale i pro veřejnost.

Žáci naší školy se také každoročně zúčastňují Logické olympiády.

Některé příspěvky z Dětské Mensy jsou uveřejňovány i na webu naší školy.

Související odkazy

4.2.2014


Zpět