Krajské kolo Logické olympiády 2014 v Karlovarském kraji

Petr Čavojský

Semifinále Logické olympiády se letos konalo v pátek 7. listopadu v prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary a postoupilo do něj 44 nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii.


Pro 20 nejlepších řešitelů v každé kategorii byly připraveny krásné ceny – deskové hry jako např. Osadníci z Katanu, Poker, Ubongo, Abaku a mnoho dalších. Odměny pro soutěžící se podařilo získat díky sponzorům, kterými byli Karlovarský kraj, město Horní Slavkov, město Sokolov a firma Albi. Za pomoc s pronájmem děkuji pracovníkům krajského úřadu. Velké poděkování patří studentům Gymnázia, základní školy a mateřské školy Mánesova ze Sokolova, kteří jako každý rok s organizací semifinále pomáhali. Záštitu nad krajským kolem převzal hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný. Za skvělou připravenost žáků a studentů je potřeba poděkovat všem zapojeným školám a především pak jejich ředitelům a učitelům, kteří s dětmi pravidelně pracují a pomáhají rozvíjet jejich logické schopnosti.

Petr Čavojský

krajské kolo Logické olympiády 2014 v Karlovarském kraji

Související odkazy

9.11.2014


Zpět