Krajské kolo Logické olympiády 2014 v Královéhradeckém kraji

Marta Heřmanová

V pátek 7. listopadu se v Královéhradeckém kraji, stejně jako ve zbytku republiky, konalo krajské kolo Logické olympiády. Od rána v něm postupně ve třech kategoriích soutěžilo celkem 150 účastníků, kterým se podařilo uspět v konkurenci 2 555 registrovaných žáků a studentů z celého kraje.


Základ organizačního týmu tvořili již ostřílení členové místní skupiny Hradec Králové, kteří se do organizace soutěže zapojili již v předchozích letech. Vzhledem k tomu, že jsme se i letos rozhodli pro náročnější variantu soutěže s vyhlášením výsledků přímo na místě, navázali jsme na loňskou úspěšnou spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a posílili náš tým o skupinku studentů fakulty informačního managementu, kteří značnou měrou přispěli ke zdárnému průběhu krajského kola. Díky dotacím Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové se pak vítězové v každé kategorii mohli radovat nejen ze svého úspěchu v soutěži, ale i z nového tabletu; dalším soutěžícím, kteří skončili do pátého místa, jsme pak udělali radost elektronickými čtečkami, externím harddiskem a deskovými hrami. Královéhradeckému kraji pak děkujeme rovněž za poskytnutí prostor pro konání krajského kola. Poděkování patří také společnosti NATURA DK, a. s., jejíž peněžní dar nám umožnil poskytnout soutěžícím drobné občerstvení.

Marta Heřmanová

krajské kolo Logické olympiády 2014 v Královéhradeckém kraji

Související odkazy

9.11.2014


Zpět