Jak jsme společně zachránili skřítkům Vánoce aneb krůček k propojení rodiny a školy a zvýšení informovanosti o principu vzdělávání dětí PŠV

Hana Plachá

Účelové setkání rodičů v prostředí mateřské školy s cílem propojení výchovně vzdělávacího procesu dítěte ve škole a v rodině a zároveň způsob, jak podpořit rozvoj schopností dítěte jít k cíli svou cestou podle jeho předpokladů. V mateřské škole pracujeme se způsobem rozvoje genetického potenciálu činnostmi v jednotlivých centrech aktivit podle H.Gardnera.


Jednoho dne, bylo to v čase předvánočním, kdy se děti se svými rodiči a jinými členy rodin společně ocitli ve školce na plánovaném setkání, se objevili dva skřítci...."Haňas a Tefík". Haňas byl strašně smutný, že má pokažené vánoce, neboť mu zlí záškodníci ukradli jeho nazdobený stromeček z lesa, rozbily se mu vánoční obrázky na několik kusů, někdo mu snědl upečené cukroví, dokonce mu zmizela pohádka na dobrou noc, kterou si vždycky četl. A v to Tefíka napadlo, že mu zkusí pomoct. Sám by to však nedokázal.....naštěstí se přidaly děti. Pomocí dramatizace namotivovaly učitelky své hosty a ti dle svých zájmů a schopností se začali společně činit v jednotlivých centrech aktivit ve třídě. V ateliéru vyrobili nové ozdoby na stromeček, v kostkách nový stromeček a prostředí zajímavé pro skřítky jako v lese, upekli nové cukroví v domácnosti, znovu složili vánoční obrázky ve stolních a manipulačních hrách, dokonce vznikly i nové fantazijní pohádkové knížky pro skřítky v knihách a písmenech. Všechny tyto se zájmem tvořené úkoly propojily schopnosti dětí a rodičů a z pozorovacího úhlu se konečně rodiče mohli stát součástí běžného dne v mateřské škole. Cílem našeho vánočního setkání tedy nebylo ukázat rodičům, co jsme děti naučili, ale jak jsou schopny děti se učit, rozvíjet a jakým způsobem to ve školce děláme. Možnost nahlédnout pod pokličku naší práce je jedním z okamžiků, kdy chceme propojit výchovně vzdělávací proces doma a ve škole, protože jenom tak bude pro dítě maximálně přínosný a úspěšný. Nebylo nutné vystavovat děti stresu, strachu ze zklamání. Každý dostal příležitost dělat věci způsobem, který je mu nejbližší a dojít k cíli svou cestou. Náš cíl- pomoci skřítkům zachránit vánoce se podařilo splnit. Společně jsme si potom všichni zazpívali koledy, ozdobený stromeček rozsvítili a pochutnali si na upečeném cukroví.....ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc....... Na dotaz maminky......"ale mé dítě bylo nemocné, nebude to umět" ...zazněla odpověď, "ale bude, protože to, co potřebuje je hlavně nebát se, chtít, věřit si a být dítětem"......

Související odkazy

10.1.2015

Jak jsme společně zachránili skřítkům vánoce aneb krůček k propojení rodiny a školy a zvýšení informovanosti o principu vzdělávání dětí PŠV (MŠ Lesnice)
10.1.2015 Hana Plachá


Zpět