Jak s trochou fantazie najít cestu k ekologii? třídění odpadu? ...hrou a NTC učením!!!

Hana Plachá

Jak u dětí předškolního věku vyprovokovat zájem o ekologické téma a využít přitom technik učení NTC tak, aby se jejich mozek měl šanci co nejvíce rozvíjet? Nad touto otázkou nebylo třeba si dlouho lámat hlavu, jen najít ten správný způsob jak zakomponovat všechny plánované aktivity do vzdělávacího programu školy v ten pravý čas. Ten se pozná podle počasí?


Nastavení senzitivity kolektivu a doprovodných akcí. A mohlo vše začít. Podpoření náplně jednotlivých center aktivit bylo za účelem sledovaných očekávaných výstupů v souladu s RVP PV směrem k naplnění klíčových kompetencí vedeno za stejnou linku tak, aby mohly děti směle rozvíjet jemnou motoriku, rozlišovat předměty dle tvaru, barvy a velikosti a vnímat rozdíly. Práce v ateliéru, tvorba barevného kontejneru na tříděný odpad, byla propojena s centrem knih a písmen, kde studiem brožury se děti dostávaly postupně k výslednému textu, který volily na příslušnou barvu výtvoru. Spolupracovat, domluvit se a komunikovat, bylo nezbytně nutné pro činnost v případě, že k dispozici dětem v centru byly pouhé dva a ještě odlišné zdroje informací...a že se dětem dařilo. Bylo nádherné pozorovat, jak s vervou chtějí pomoci jeden druhému pro svůj úspěch. Založit si tu pravou stránku, záložky si barevně odlišit ať nedochází k záměně- to vše bylo důsledkem přemýšlení a vyplňování prostoru vlastním řešením nečekaného problému. Nebylo ani tak důležité správně písmena poskládat ke kýženému výsledku, nýbrž osvojování již zmíněných dovedností.

A propojování pokračovalo návaznými aktivitami souvisejícími s pobytem na školní zahradě, kdy pod taktovkou skřítka Pořádníčka se na ní objevily nepatřičné předměty a bylo třeba je roztřídit dle charakteru odpadu. To děti zvládly a s radostí, v rámci ekologie a vztahu k přírodě pozalévaly svůj nový záhon a ozdobnou zeleň v okolí školy. 

Co však považuji jako pedagog za "vyšší level" této činnosti, byla navazující činnost ve spolupráci s dětmi založená na práci s emočními dovednostmi- důvěrou, schopností seberegulace, ocenění a upevnění vztahů.

Druhý den, bez asistence jakéhokoliv skřítka na základě domluvy se vydaly na pozemek zahrady nepozorovaně dvě děti v průběhu ranního kruhu a řízených činností, které hru s rozsypaným odpadem tentokrát pro své vrstevníky přichystaly samy. Viděly radost, nadšení ostatních, měly tajemství... celá věc došla až k rozřešení během odpočinku, kdy docházelo mezi námi všemi k rekapitulaci dne, reflexi hry a činností. Teď přišel na řadu úžasný zdroj možností, jak rozpumpovat znovu dětské mozečky a paměť a formou společných otázek, plynul proud řešení příběhu. Děti záměrně zvolené do role "pomocníků" si přitom řešily své osobní mistrovství v momentech, kdy musely trpělivě čekat na rozřešení z úst svých kamarádů....kdo vlastně dne, kdy skřítek již neměl v úmyslu rozsypat věci po zahradě to byl? Ve kterých momentech se děti shodly na nepříomnosti dvou dětí a jak vlastně dlouho trvalo, než na věc přišly?

Necháme tajemstvím, ale povedlo se... a moc...dokonce si samy z "odpadu" postavily panáčka a zorganizovaly Kimovu hru...jsou báječní, dostávají šanci na věc přijít samy a využívají ji......umí to!!!!!!

Související odkazy

29.4.2015

Jak s trochou fantazie najít cestu k ekologii?třídění odpadu? ...hrou!!! (MŠ Lesnice)
29.4.2015 Hana Plachá


Zpět